Τιμές Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Τιμές Κλεισίματος

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΑΕΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΜΠΛΟΥΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΝΑΣΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΡΒΑΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΣΠΛ1 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1.634,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΙΤΑΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΟΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
16,600
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΓΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΚΑΖ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,009
0,000
0,00%
0,00 0 1.000.000 20.712 N/A
ΓΟΥΚ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΚΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΟΜΠΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΠΙΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΠΠΙΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΧΜΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
5,150
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΝΛΙ EUR 2,440 2,440 2,440
2,440
2,460
-0,020
-0,81%
8.540,00 3.500 0 6.076 N/A
ΙΝΤΡΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3.100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΤΤΛ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,750
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΒΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΕΡΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,186
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΙΝΓΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3,360
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΥΙΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΥΤΑΡΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,390
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΩΑΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΑΓΛΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
27,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΑΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
250,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΙΜΝΗ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,980
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΕΤΡΑΝΚ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΗΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3,080
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΝΕΤΙΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,240
0,000
0,00%
0,00 0 0 25.544 N/A
ΟΡΚΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
11,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΛΑΤΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΡΟΕΝ EUR 4,540 4,540 4,540
4,540
4,460
0,080
1,79%
681,00 150 710 0 N/A
ΡΟΦΟΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
7,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΝΠΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΟΛINTOYΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
30,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΤΟΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,140
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΤΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 7.926 N/A
ΤΟΡΙΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΦΣΕΕ EUR 10,400 10,400 10,400
10,400
9,500
0,900
9,47%
624,00 60 30 0 N/A
ΧΑΤΖΙ EUR 18,100 18,100 18,100
18,100
18,100
0,000
0,00%
15.946,10 881 225 619 N/A
ΧΒΣΝ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,630
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΑΛΛΙ(Λ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΠΔΟΛ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΙΤΑΦΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΛΒΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΛΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΝΖΗΣ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΡΟΕΝΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
105,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΕΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
30,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΒΣΡΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΑΚΣ GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
1,400
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΑΚΙ4(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
101,309
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΙΟΥΛ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΠ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
80,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΣ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
103,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΕΡΕ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΩΕ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΑΙΝΤ(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΟΥΑΝ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
103,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ20(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ21(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ25(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖΒ(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖΚ21(Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-divident)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σ marked ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (Α) (ΚΔΠ 379/2014)
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ