Τιμές Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Τιμές Κλεισίματος

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΚΡΝΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
THEON EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
72,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΕΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΜΠΛΟΥΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΝΑΣΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΡΒΑΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΣΠΛ1 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1.630,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΑΣΙΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,130
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΙΤΑΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,180
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΟΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
16,600
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΓΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΚΑΖ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,018
0,000
0,00%
0,00 0 0 88.350 N/A
ΓΟΥΕΛΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,280
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΟΥΚ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΚΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΟΜΠΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΠΙΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΠΠΙΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 100 0 N/A
ΕΧΜΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
5,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΔΝΑ EUR 22,000 22,000 22,000
22,000
24,000
-2,000
-8,33%
4.400,00 200 0 200 N/A
ΙΝΛΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 900 0 N/A
ΙΝΤΡΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3.100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΤΤΛ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,750
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΒΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΕΡΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,171
0,000
0,00%
0,00 0 0 400 N/A
ΚΙΝΓΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3,360
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΝΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3,240
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΥΙΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΥΤΑΡΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,290
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΩΑΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΑΓΛΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
27,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΑΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
250,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΙΜΝΗ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,980
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΕΝΤΡΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΕΤΡΑΝΚ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΗΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3,080
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΟΡΚΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
11,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΛΑΤΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΡΟΕΝ EUR 8,700 8,700 8,700
8,700
8,550
0,150
1,75%
243,60 28 1.050 344 N/A
ΡΟΦΟΛ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
7,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΝΠΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΟΛINTOYΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
30,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΤΟΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,140
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΤΣΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΟΡΙΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΦΡΕΝΚΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΦΣΕΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
19,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΧΑΤΖΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,300
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΧΕΝΑΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΑΛΛΙ(Λ,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΠΔΟΛ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΙΤΑΦΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΛΒΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΛΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΡΟΕΝΟ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
105,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΠΑΚΣ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΡΕΠΧ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
11,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
1,400
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΦΩΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,800
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΑΚΙ4(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
101,309
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΗΣ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
103,220
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΕΡΕ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ23(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΖ25(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-divident)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σ marked ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (Α) (ΚΔΠ 379/2014)
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ