Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
NAV
ΚΡΝΤΟ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΕΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΜΠΛΟΥΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΝΑΣΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΡΒΑΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΑΣΠΛ1 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1.630,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΑΣΙΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,130
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΙΤΑΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,180
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΒΟΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
16,600
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΓΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,090
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΚΑΖ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,009
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΓΟΥΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΚΟΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΟΜΠΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΠΙΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΕΠΠΙΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 100 0 N/A
ΕΧΜΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
5,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΝΛΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
4,120
0,000
0,00%
0,00 0 800 305 N/A
ΙΝΤΡΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3.100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΙΤΤΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,750
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΒΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,520
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΕΡΒ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,171
0,000
0,00%
0,00 0 0 400 N/A
ΚΙΝΓΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3,360
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΥΙΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΟΥΤΑΡΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,290
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΚΩΑΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΑΓΛΦ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
27,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΑΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
250,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΛΙΜΝΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,980
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΕΝΤΡΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΕΤΡΑΝΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
1,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΜΗΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
3,080
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΟΡΚΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
11,900
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΠΛΑΤΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΡΟΕΝ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
8,000
0,000
0,00%
0,00 0 250 150 N/A
ΡΟΦΟΛ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
7,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΝΠΜ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΟΛINTOYΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
30,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΤΟΝΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,140
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΣΤΣΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
0,011
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΤΟΡΙΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
2,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΦΣΕΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
19,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A
ΧΑΤΖΙ EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
18,300
0,000
0,00%
0,00 0 0 0 N/A