Απόδοση Μετοχων

Επιλέξτε Κωδικό Αξίας: 

ΚΡΝΤΟ - CORADO MANAGEMENT PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ)

(Νόμισμα Διαπρ/σης EUR)

Τελευταία Συναλλαγή
0,000
Τιμή Ανοίγματος 0,000
Προηγούμενη 0,100
Όγκος(EUR) 0,00
Μεταβολή
0,000
Ποσοστιαία Μεταβολή
0,00%
Αγορά 0,000
Πώληση 0,000
Ανώτατη 0,000
Κατώτατη 0,000
Βάθος Αγοράς 0
Βάθος Πώλησης 0
NAV N/A
Ημερ. NAV N/A
Ημερ. Συνεδρίας : 12/07/2024

Συναλλαγές ημέρας

Ημερομηνία(Ωρα) Νόμισμα Τιμή Όγκος Αξία