Δείκτης Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Δείκτης Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς

Ο Δείκτης Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του ΧΑΚ άρχισε να υπολογίζεται από τις 11 Αυγούστου 2010, με τιμή εκκίνησης τις 1,000 μονάδες. Ο Δείκτης υπολογίζεται καθημερινά σε πραγματικό χρόνο και σ’ αυτό συμμετέχουν οι μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται στη Ν.Ε.Α.  του ΧΑΚ.
Ο Δείκτης αυτός:
  • έχει ως βάση τις 1000 (χίλιες) μονάδες
  • χρησιμοποιεί τιμές συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί
  • βασίζεται στη φόρμουλα Laspayers για τον υπολογισμό του

Κλαδικός Δείκτης Χρηματοοικονομικών

Σε αυτό συμμετέχουν οι μετοχές των εταιρειών που διαπραγματεύονται  στη μη  ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ και η οικονομική τους δραστηριότητα αφορά τον τομέα των Χρηματοοικονομικών/Financials (Κωδικός 8000) του συστήματος κατηγοριοποίησης ICB. Ο δείκτης αυτός άρχισε να υπολογίζεται από τις 20 Απριλίου 2015.