Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,37%
Απόδοση μηνός
1,72%
Απόδοση 3μήνου
3,98%
Απόδοση 6μήνου
5,92%
Απόδοση 52 εβδομάδων
19,72%
Απόδοση απο 1/1
0,77%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 1.300,24
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 15/1/2021
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 1.084,16
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 24/1/2020
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :