Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
0,00%
Απόδοση μηνός
-0,50%
Απόδοση 3μήνου
-0,71%
Απόδοση 6μήνου
3,78%
Απόδοση 52 εβδομάδων
8,92%
Απόδοση απο 1/1
0,05%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 1.300,24
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 15/1/2021
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 1.178,22
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 28/4/2020
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :