Απόδοση Μετοχών

Επιλέξτε Κωδικό Αξίας:

ΑΕΟΝ - Aeonic Securities C.I.F Plc

(Νόμισμα Διαπρ/σης: EUR)

Απόδοση εβδομάδας
0,00%
Απόδοση μηνός
0,00%
Απόδοση 3μήνου
0,00%
Απόδοση 6μήνου
0,00%
Απόδοση 52 εβδομάδων
0,00%
Απόδοση απο 1/1
0,00%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 1,000
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 19/4/2021
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 1,000
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 19/4/2021
NAV N/A
Ημερ. NAV N/A
Περίοδος :
Κύριο Γράφημα :
Δευτερεύον Γράφημα :