Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 09/04/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 08/04/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 07/04/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 06/04/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 31/03/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)