Νέα ΧΑΚ

NEA ΑΓΟΡΑ / Νέα ΧΑΚ
20 Ιανουαρίου 2021
Επικύρωση απόφασης για συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc, Elaine Securities Plc και The Meredith Property Group Plc (ΝΕΑ Αγορά)
Επικύρωση απόφασης για συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc, Elaine Securities Plc και The Meredith Property Group Plc (ΝΕΑ Αγορά)

31 Δεκεμβρίου 2020
Εγγραφή νέου Συμβούλου Εισαγωγής στη ΝΕΑ του ΧΑΚ
Εγγραφή νέου Συμβούλου Εισαγωγής στη ΝΕΑ του ΧΑΚ