Πληροφορίες Σύμβουλου Εισαγωγής

NEA ΑΓΟΡΑ / Σύμβουλοι Εισαγωγής / Πληροφορίες Σύμβουλου Εισαγωγής
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε -LLPO Law Firm
Έτος Ίδρυσης: 2010
Νομική Μορφή: Δικηγορικό Γραφείο
Διεύθυνση: Αγίων Ομολογητών 15, 1080 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22452600
Fax: 22452611
Ημερομηνία Άδειας: 15/4/2010
Πρόσωπο επικοινωνίας Μιχάλης Ιωαννίδης
E-mail επικοινωνίας: corporate@llpolawfirm.com / info@llpolawfirm.com
Ιστοσελίδα:

Αξίες για τις οποίες είναι διορισμένος Σύμβουλος Εισαγωγής
Κωδικός Περιγραφή Αγορά Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Κατάσταση
ΑΕΟΝ Aeonic Securities C.I.F Plc Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου CY0106130210 30/12/2015 €1,00 600.000 Ενεργή
ΛΕΝΟΡ Lenorca Corporation Public Company Ltd Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου CY0106650712 16/8/2016 €1,00 26.000 Διεγραμμένη
ΑΜΠΛΟΥΣ G.D. AMPLUS PUBLIC COMPANY LTD Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου CY0107561116 19/1/2018 €1,00 26.000 Ενεργή
ΡΟΦΟΛ PlanetClean Recycling Industries Plc Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου CY0108821717 23/2/2018 €7,00 3.715 Ενεργή
ΓΚΡΙΝ Greenox Ltd Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0143992218 28/4/2015 €21,16 3.997.708 Διεγραμμένη
ΚΟΥΑΛΒ QUALITY & RELIABILITY UK LTD Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0144830912 7/8/2014 €25.000,00 60 Διεγραμμένη
ΓΚΛΟΜΠΟ GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD (Μη Εξασφαλισμένα Γραμμάτια ) Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου GB00BBHXPS12 10/6/2014 €625,45 6.400 Διεγραμμένη
ΧΑΤΖΙ HANGJI GLOBAL LTD Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου VGG429001032 12/3/2019 €0,87 50.201.100 Ενεργή