- Ευρωπαϊκή Οδηγία MIFID II και επερχόμενες αλλαγές στις Χρηματιστηριακές Αγορές -Του κ. Ζήνωνα Γ. Α

ΠΡΟΦΙΛ / Άρθρα / - Ευρωπαϊκή Οδηγία MIFID II και επερχόμενες αλλαγές στις Χρηματιστηριακές Αγορές -Του κ. Ζήνωνα Γ. Α