Διαφοροποίηση στους Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factor) μετοχών που συμμετέχουν στους Δείκτες ΧΑΚ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Νέα ΧΑΚ / Διαφοροποίηση στους Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factor) μετοχών που συμμετέχουν στους Δείκτες ΧΑΚ
14 Δεκεμβρίου 2020
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαφοροποίηση στους Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factor) μετοχών που συμμετέχουν στους Δείκτες ΧΑΚ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020, ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των συντελεστών της αγοράς, ότι σύμφωνα με τον Kανόνα 2.2 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης των Δεικτών ΧΑΚ, καθώς και δεδομένων που ίσχυαν στις 11 Δεκεμβρίου 2020, τα ακόλουθα:
α) Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 25%, θα σταθμίζονται στο  25% του Δείκτη. Συνεπώς, η μετοχή της εταιρείας  «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμισθεί με συντελεστή στάθμισης (capping factor) 0,377151 αφού, είναι η μοναδική μετοχή συμμετέχουσας εταιρείας που υπερβαίνει το 25% του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ.
β) Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 30% θα σταθμίζονται στο  30% του Δείκτη. Η μετοχή της εταιρείας  «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμισθεί με συντελεστή στάθμισης (capping factor) 0,294261 ενώ, η μετοχή της εταιρείας «Hellenic Bank Public Company Ltd»,  θα σταθμισθεί με συντελεστή στάθμισης (capping factor) 1.624727 αφού, αυτές υπερβαίνουν το 30% του Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020.

Λευκωσία, 14 Δεκεμβρίου 2020