Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
18/10/2021 --ΠΡΟΣ Μέλη & Σύμβουλους Εισαγωγής--Παρουσίαση/ Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ" - 2 Δεκεμβρίου 2021
06/10/2021 -ΠΡΟΣ Μέλη - Θεματοφύλακες / Εισηγμένες Εταιρείες / Συμβούλους Εισαγωγής --- Προσχέδιο Νέας Κανονιστικής Απόφασης για τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου
06/10/2021 --ΠΡΟΣ Μέλη / Θεματοφύλακες / Εισηγμένες Εταιρείες & Σύμβουλους Εισαγωγής--Χρεώσεις Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
27/07/2021 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-- Αγορά Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
02/07/2021 --ΠΡΟΣ Μέλη / Εισηγμένες Εταιρείες & Συμβουλούς Εισαγωγής--Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ - Τέλος διαγραφής / τιμή διαπραγμάτευσης
02/07/2021 --ΠΡΟΣ Μέλη & Θεματοφύλακες--Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών/ Θεματοφυλάκων ΧΑΚ για το έτος 2020
27/05/2021 -- ΠΡΟΣ: Μέλη/ Εισηγμένες Εταιρείες ΝΕΑς Αγοράς& Σύμβουλους Εισαγωγής --Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ - Γνωστοποίηση Συναλλαγών UBOs
13/04/2021 --ΠΡΟΣ Μέλη/Θεματοφύλακες /Γενικοί Χειριστές ΧΑΚ/Εισηγμένες εταιρείες / Συμβούλους Εισαγωγής Νέα Αγορά--Αναστολή διαπραγμάτευσης εισηγμένων τίτλων και εκτέλεση εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγών βάσει του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή OTC συναλλαγών
30/03/2021 --ΠΡΟΣ --Μέλη / Θεματοφύλακες / Εισηγμένες εταιρείες & Συμβούλους Εισαγωγής--Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ
30/03/2021 --ΠΡΟΣ Μέλη--Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ)
26/03/2021 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση/ Σεμινάριο με θέμα “Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ 22 Απριλίου 2021
23/02/2021 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Πρότυπα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ami-Seco) - για την Εναρμόνιση Διαδικασιών για Εταιρικές Δραστηριότητες Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου (ΚΑΜ) και για Διαδικασίες Τιμολόγησης
21/01/2021 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ
30/12/2020 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Διαφοροποίηση Μεγέθους Εντολής Ασυνήθιστα Μεγάλου Όγκου και Εντολής Ασυνήθιστα Μεγάλης Αξίας
22/12/2020 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΧΑΚ