| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Η
Η
Ημερομηνία αποκοπής (Ex-date)
Η ημέρα από την οποία η υποκείμενη μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς πλέον το δικαίωμα υπέρ του αγοραστή, δηλαδή της λήψης  του προϊόντος της εταιρικής πράξης.
 
Ημερομηνία αρχείου
Η ημέρα εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών (Τ+3) όπου στο τέλος της οποίας καταγράφονται οι θέσεις που καθορίζουν ποιοι συναλλασσόμενοι θα δικαιούνται το προϊόν μίας εταιρικής πράξης.
 
Ημερομηνία λήξης/ εκπνοής
Η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο κάτοχος ενός δικαιώματος μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα. Πέραν αυτής, δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στον τίτλο. Μετά από τη λήξη, το δικαίωμα χάνει την αξία του και εκπνέει.