| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Θ
Θ
Θεματοφύλακας
Σημαίνει ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα που δύναται να παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την κατάρτιση, εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών αναφορικά με άϋλες αξίες στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.