| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Ν
Ν
Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.)
Είναι ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, δε συνιστά «ρυθμιζόμενη αγορά» και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές και επιβάλλουν αυστηρές προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής σ' αυτές. Λειτουργεί σύμφωνα με σχετικές Κανονιστικές Αποφάσεις που ορίζει το ΧΑΚ.