| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Σ
Σ
Συγκρότημα
Σημαίνει τον εκδότη και τις θυγατρικές του εταιρείες.
 
Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Συμφωνία για την υποχρεωτική αγορά ή πώληση ενός προϊόντος, με την τιμή του προϊόντος να καθορίζεται κατά το χρόνο της συναλλαγής, ενώ η παράδοση και η πληρωμή πραγματοποιούνται σε μια προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.
 
Σύμβουλος Εισαγωγής (Nomad)
Είναι νομικό πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του ως Σύμβουλος Εισαγωγής με αίτηση του προς το ΧΑΚ και έργο του είναι  η υποβοήθηση του εκδότη για ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και συμμετοχή στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.).