Δημόσιες Προτάσεις

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Δημόσιες Προτάσεις
Προτείνων Υπό Εξαγορά Εταιρεία Αρχεία
AMERROSSA LIMITED C.T.O. PUBLIC COMPANY LIMITED
30/06/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/06/2020 ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
02/06/2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
02/06/2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
02/06/2020 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
02/06/2020 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
EMERGING CAPITAL LIMITED ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
11/06/2020 ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
11/06/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
14/05/2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
14/05/2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
14/05/2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
14/05/2020 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
EMERGING CAPITAL LIMITED ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
24/09/2019 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
26/08/2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
26/08/2019 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
26/08/2019 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
26/08/2019 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Stademos Holdings Limited Stademos Hotels Plc
20/05/2019 Έκθεση ανεξάρτητου ειδικού εμπειρογνώμονα
20/05/2019 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16/04/2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
16/04/2019 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
16/04/2019 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
16/04/2019 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Γιώργου, Άρη και Πέτρου Βασιλόπουλου G.A.P. Vassilopoulos Public Limited
14/12/2018 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14/12/2018 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
26/11/2018 ΕΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
26/11/2018 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
26/11/2018 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
26/11/2018 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
E.V.H. Investments Limited Salamis Tours (Holdings) Public Limited
23/11/2018 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
23/11/2018 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
30/10/2018 ΕΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
30/10/2018 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
30/10/2018 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
30/10/2018 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
A&P (Andreou & Paraskevaides) Investments Ltd A & P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited
29/11/2017 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
29/11/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
06/11/2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
06/11/2017 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
06/11/2017 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
06/11/2017 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
SFS Group Public Company Ltd CyVenture Capital Public Company Ltd
22/06/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
29/05/2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
29/05/2017 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
29/05/2017 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
29/05/2017 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
12/08/2016 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
12/08/2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
10/08/2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
10/08/2016 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
10/08/2016 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
10/08/2016 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ PHILELEFTHEROS PUBLIC COMPANY LIMITED και ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
13/08/2015 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
13/08/2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
04/08/2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
04/08/2015 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
04/08/2015 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
04/08/2015 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Παναγιώτη Δημητρίου,Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου,Μιχάλη Δημητρίου & Λουκία Δημητρίου Dimco PLC
29/07/2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
29/07/2015 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
15/07/2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
15/07/2015 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
15/07/2015 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
15/07/2015 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
BLC Bank S.A.L. USB Bank Plc
12/05/2015 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
12/05/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
24/04/2015 ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
24/04/2015 ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
24/04/2015 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
24/04/2015 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Κώστας, Αναστασίος & Δημήτρης Ζορπά Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ
04/05/2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
04/05/2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
04/05/2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Velgraf Asset Management Plc Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ
24/07/2014 ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
24/07/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
24/07/2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
01/07/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
01/07/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
A.R.U. CYPRUS EQUITIES AND INVESTMENTS LTD Interfund Investments Plc
20/11/2013 ΕΚΘΕΣΗ / ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
20/11/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
12/11/2013 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
12/11/2013 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
12/11/2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
A.R.U. CYPRUS EQUITIES AND INVESTMENTS LTD Interfund Investments Plc
14/10/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
14/10/2013 ΕΚΘΕΣΗ / ΓΝΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14/10/2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
14/10/2013 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
14/10/2013 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
14/10/2013 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
A.R.U. CYPRUS EQUITIES AND INVESTMENTS LTD APOLLO INVESTMENT FUND PLC
13/09/2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
13/09/2013 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
13/09/2013 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
13/09/2013 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΚΑΙ ALFAPI HOLDINGS LTD A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LIMITED
16/01/2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
16/01/2013 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
16/01/2013 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
16/01/2013 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
16/01/2013 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
16/01/2013 ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16/01/2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LIMITED
28/11/2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
28/11/2012 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
28/11/2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Kanika Group Ltd, Σπύρου Θ.Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ.Καραολή, A. Kapetanios Holdings Ltd, Ανδρέα Χ' Ηράκλη Καπετάνιου, Ξενή Χατζηρακλέους, Ελένης Μαυρουδή & Κατερίνας Τσίσσιου Kanika Hotels Plc
11/06/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
01/06/2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
01/06/2012 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
31/05/2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
19/04/2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
19/04/2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
19/04/2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
GEORGE S. GALATARIOTIS & SONS LTD, GALA SECURITIES PUBLIC COMPANY LTD, COSTAS GALATARIOTIS LTD, GEORGE ST. GALATARIOTIS LTD ΚΑΙ GALATARIOTIS ENTERPRISES LTD C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
13/12/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
13/12/2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
13/12/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
25/11/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
25/11/2011 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΟΥ
25/11/2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Φρίξος Κουλέρμος Telia Aqua marine Public Ltd
19/09/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
Φρίξος Κουλέρμος Telia Aqua marine Public Ltd
25/08/2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
25/08/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
25/08/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
25/08/2011 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΟΥ
MUSKITA INVESTMENTS LTD MDG HOLDINGS LTD ΔΗΜΟ ΜΟΥΣΚΗ MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC
20/05/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
MUSKITA INVESTMENTS LTD MDG HOLDINGS LTD ΔΗΜΟ ΜΟΥΣΚΗ MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC
27/04/2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
27/04/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
27/04/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
κ. ΛΟΪΖΟΥ Κ. ΡΟΛΑΝΔΟΣ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD
24/02/2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
24/02/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
24/02/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
23/02/2011 ΑΠΟΨΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
23/02/2011 ΑΠΟΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
03/02/2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
03/02/2010 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
03/02/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ALMAHOLD LIMITED R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD
30/12/2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
30/12/2010 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
30/12/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
21/01/2011 ΑΠΟΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
BLC Bank SAL USB BANK PLC (Μετατρέψιμα Ομόλογα)
30/12/2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
30/12/2010 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
30/12/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
30/12/2010 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
18/01/2011 ΑΠΟΨΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
BLC Bank SAL USB BANK PLC
30/12/2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
30/12/2010 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
30/12/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
18/01/2011 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
18/01/2011 ΑΠΟΨΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
BESTGROWTH LIMITED, BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC, κ. ΛΥΣΑΝ∆ΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ, κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ & κα. ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΖΙΒΑΝΑΡΗ PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LIMITED
06/07/2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
06/07/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
06/07/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
20/07/2010 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
21/07/2010 ΑΠΟΨΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
SOTHEPRO LIMITED A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED
31/05/2010 ΑΠΟΨΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
31/05/2010 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
SOTHEPRO LIMITED A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED
12/05/2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
12/05/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
12/05/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Sostrom Services Ltd & Grandwind Ltd Xenos Travel Public Ltd
15/03/2010 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
15/03/2010 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Sostrom Services Ltd & Grandwind Ltd Xenos Travel Public Ltd
10/02/2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
10/02/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
10/02/2010 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΗ Aqua Sol Hotels Public Company Limited
13/11/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
13/11/2009 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΗ Aqua Sol Hotels Public Company Limited
29/10/2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
29/10/2009 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
29/10/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
κ. ΓΙΑΝΝΟ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ , κ. ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ , κ. ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ , OPTAGIUS LTD & STARIO PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC CO LTD EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS PUBLIC LIMITED
04/08/2009 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
04/08/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
20/07/2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
20/07/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
20/07/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
31/07/2009 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
16/07/2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
16/07/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
16/07/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
30/01/2009 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
30/01/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
15/01/2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
15/01/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
15/01/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Χαράλαμπου, Αντώνη & Κώστα Παπαντωνίου C.A.C. Papantoniou Public Company Limited
27/01/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
27/01/2009 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
09/01/2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
09/01/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
09/01/2009 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Primetel Plc SpiderNet Services Public Limited
29/10/2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
29/10/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
29/10/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Andreas Papaellinas (Holdings) Limited Χ.Α.Παπαέλληνας Εμπορική Δημόσια Εταιρεία Λτδ
07/10/2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
07/10/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
07/10/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
29/10/2008 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
29/10/2008 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Flagstone Reassurance Suisse SA Alliance International Reinsurance Public Company Limited
03/10/2008 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
15/09/2008 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
15/09/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
08/09/2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD WHITE KNIGHT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
27/08/2008 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
27/08/2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
12/08/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
12/08/2008 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
12/08/2008 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΟΥ
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
31/07/2008 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
31/07/2008 ΑΠΟΨΗ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
29/07/2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
20/06/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ATHOS DIAMOND CENTER PUBLIC LTD
02/04/2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
02/04/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
02/04/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
02/04/2008 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΟΥ
C.B. HOLDINGS LTD CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LIMITED
20/02/2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
20/02/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
20/02/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
20/02/2008 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΟΥ
N.K. SHACOLAS (HOLDINGS) LTD Cyprus Trading Corporation Plc
24/01/2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
24/01/2008 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
AVACOM PUBLIC COMPANY LTD CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LIMITED
21/12/2007 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
21/12/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
05/12/2007 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
BUZIBA LTD ASTRA SELF DRIVE CARS PUBLIC LTD
11/12/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΣΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΣΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆
26/11/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
31/10/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
SFS GROUP PUBLIC COMPANY ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
11/10/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
11/10/2007 EΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
11/10/2007 ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD
30/08/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
30/08/2007 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
30/08/2007 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΟΥ
ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LTD
27/08/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
27/08/2007 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC
29/07/2007 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ CYPRUS CORPORATION PLC ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ WOOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC
29/07/2007 ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC
13/07/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC
THALASSA HOLDINGS LTD LANITIS DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED
27/06/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
VIVARTIA A.B.E.E. CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LΙΜΙΤΕD
25/06/2007 ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
25/05/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
DOLPHIN CAPITAL ATLANTIS LTD ARISTO DEVELOPERS PLC
07/06/2007 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ DOLPHIN CAPITAL ATLANTIS LTD ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ µΕΤΌΧΟΥΣ ΤΗΣ ARISTO DEVELOPERS PLC
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
18/05/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
18/05/2007 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α/ COMMERCIAL VALUE A.A.E. UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD
11/05/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
11/05/2007 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΛΗΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
07/05/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD LASER INVESTMENTS PUBLIC LIMITED
07/05/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LIMITED
07/05/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
SFS GROUP PUBLIC COMPANY ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
13/04/2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ