Συναλλαγές εκτός Χρηματιστηρίου για κινητές αξίες μιας κατηγορίας πάνω από £100,000 / € 170,000

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Έντυπα Δηλώσεων Συναλλαγών - Παραιτήσεις / Διορισμοί ΔΣ / Συναλλαγές εκτός Χρηματιστηρίου για κινητές αξίες μιας κατηγορίας πάνω από £100,000 / € 170,000