Οδηγία ΟΔ116-2005-06 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αναφορικά με τη Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Έντυπα Δηλώσεων Συναλλαγών - Παραιτήσεις / Διορισμοί ΔΣ / Οδηγία ΟΔ116-2005-06 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αναφορικά με τη Δημοσιοποίηση Συναλλαγών