Πληροφορίες και Λίστα

ISIN Περιγραφή Τύπος
GMM Global Money Managers Ltd
CYF000000010 HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000143 SOL GMM BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
GMM Funds (umbrella scheme)
CYF000000028 GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000036 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000044 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000051 GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000069 GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000085 GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000093 GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000101 GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000127 GMM KOLONA BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000135 GMM GERAISTOS BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000168 GMM THEMELIO BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000176 GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000267 GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
CYF000000515 GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD ΟΣΕΚΑ Συμβατικής Μορφής Πληροφορίες...
ISIN Περιγραφή Τύπος
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc
CYF000000879 CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc ΟΕE Πληροφορίες...
ISIN Περιγραφή Τύπος
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
CYF000000937 Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A ΟΕE Πληροφορίες...
CYF000000945 Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) ΟΕE Πληροφορίες...