Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,650 0,655 0,650
0,650
0,655
-0,005
-0,76%
41.823,45 64.313 37.550 41.290
ΕΛΗΤ EUR 2,240 2,250 2,240
2,250
2,240
0,010
0,45%
5.241,47 2.333 29.740 87.212
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,079
0,079
0,000
0,00%
0,00 0 8.733 0
ΛΟΤΖ EUR 2,880 2,900 2,880
2,900
2,800
0,100
3,57%
8.104,00 2.800 12.700 17.950
ΛΟΥΗ EUR 0,073 0,074 0,073
0,074
0,074
-0,001
-0,68%
1.562,21 21.270 38.452 146.719
ΤΡΚΗ EUR 2,990 3,030 2,990
3,030
3,000
0,030
1,00%
95.609,34 31.894 30.111 72.291

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,190
1,190
0,000
0,00%
0,00 0 1.762 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,020
0,020
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
1,700
1,700
0,000
0,00%
0,00 0 10.975 7.647
ΓΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,054
0,054
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΔΒΚΔ EUR 1,000 1,000 1,000
1,000
0,985
0,015
1,52%
995,00 995 29.862 5
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,404
0,404
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΕΠ(EM) EUR 0,000 0,000 0,000
0,060
0,060
0,000
0,00%
0,00 0 30.000 4.024
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,040
0,040
0,000
0,00%
0,00 0 10.000 42.000
ΚΕΑΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 125.198 11.000
ΚΕΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,620
1,620
0,000
0,00%
0,00 0 10.157 2.100
ΚΕΤΣ EUR 0,630 0,640 0,630
0,640
0,650
-0,010
-1,54%
10.139,21 16.067 17.620 27.680
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,302 0,302 0,302
0,302
0,302
0,000
0,00%
2.984,36 9.882 15.000 5.000
ΚΛΑΡ EUR 0,021 0,021 0,021
0,021
0,022
-0,001
-4,65%
5,74 280 27.320 18.000
ΚΟΣΑ EUR 0,055 0,055 0,055
0,055
0,061
-0,006
-9,09%
275,00 5.000 25.000 0
ΚΥΘΡ EUR 0,374 0,374 0,362
0,362
0,364
-0,002
-0,55%
1.472,00 4.000 10.750 3.000
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,082
0,082
0,000
0,00%
0,00 0 34.266 500
ΛΕΠΤ EUR 0,060 0,061 0,054
0,057
0,060
-0,003
-5,00%
3.845,00 65.000 5.000 5.000
ΛΙΝΑ EUR 1,120 1,120 1,120
1,120
1,130
-0,010
-0,89%
25.366,88 22.649 17.461 41.093
ΛΟΞΕ EUR 0,870 0,870 0,870
0,870
0,910
-0,040
-4,40%
435,00 500 1.000 1.990
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 5.000 3.982
ΜΑΠΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,280
0,280
0,000
0,00%
0,00 0 3.000 528
ΜΙΝΕ EUR 0,013 0,013 0,013
0,013
0,013
0,000
0,00%
212,24 16.326 22.200 9.000
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 6.000 0
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,950
0,950
0,000
0,00%
0,00 0 13.390 3.790
ΝΕΤΙΝ EUR 0,000 0,000 0,000
1,200
1,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 16.290
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,055
0,055
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,080
0,080
0,000
0,00%
0,00 0 97.220 337.000
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,022
0,022
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.894
ΣΑΛΑ(Σ) EUR 3,680 3,820 3,680
3,820
3,640
0,180
4,95%
29.538,00 7.800 10.900 7.826
ΣΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 220.000 371.982
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,061
0,061
0,000
0,00%
0,00 0 8.200 0
ΤΣΙΒ EUR 3,100 3,100 3,100
3,100
3,100
0,000
0,00%
6.510,00 2.100 7.080 7.144
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 14.000 10.000
ΦΡΟΥ EUR 0,310 0,310 0,296
0,296
0,312
-0,016
-5,13%
3.565,00 12.000 23.350 30.000
ΧΑΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΙΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΟΥΛ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΡΜΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,030
0,030
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΣΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,050
0,050
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 0 400
ΝΤΟΔ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΕΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 100.000 0
ΣΤΣΔ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,155
0,155
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΟΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 4.000
ΤΣΟΚ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,080
0,080
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΣΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 28.210 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Η23 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Θ23 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΛΛΗΟ24 EUR 0,000 0,000 0,000
86,000
86,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΤΜΑ1 EUR 97,000 97,000 97,000
97,000
69,000
28,000
40,58%
1.455,00 1.500 9.100 1.714
ΕΤΜΑ2 EUR 96,000 96,000 96,000
96,000
96,490
-0,490
-0,51%
4.126,08 4.298 20.000 21.522

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)