Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,390 0,398 0,390
0,398
0,390
0,008
2,05%
2.958,69 7.526 15.364 42.663
ΕΛΗΤ EUR 0,774 0,778 0,764
0,768
0,752
0,016
2,13%
7.202,07 9.342 43.373 74.488
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,014
0,014
0,000
0,00%
0,00 0 0 134.896
ΛΟΤΖ EUR 1,380 1,390 1,370
1,380
1,380
0,000
0,00%
15.075,36 10.932 20.056 46.369
ΛΟΥΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 10.500 72.499
ΤΡΚΗ EUR 0,930 0,964 0,930
0,960
0,948
0,012
1,27%
40.669,11 42.774 53.822 28.150
ΤΣΟΚ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,098
0,098
0,000
0,00%
0,00 0 19.880 21.750

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,040
1,040
0,000
0,00%
0,00 0 600 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,024
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 12.000
ΑΜΑΘ EUR 0,000 0,000 0,000
0,131
0,131
0,000
0,00%
0,00 0 0 11.700
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
1,400
1,400
0,000
0,00%
0,00 0 5.452 9.000
ΓΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,036
0,036
0,000
0,00%
0,00 0 87.600 0
ΔΒΚΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,850
0,850
0,000
0,00%
0,00 0 0 296
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,320
0,320
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,094
0,094
0,000
0,00%
0,00 0 0 200
ΙΟΑΝ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,010
0,010
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΟ(Σ) EUR 1,320 1,320 1,320
1,320
1,320
0,000
0,00%
484,44 367 6.150 0
ΚΕΤΣ EUR 0,410 0,410 0,410
0,410
0,410
0,000
0,00%
4.293,11 10.471 42.800 32.399
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,189
0,189
0,000
0,00%
0,00 0 22.000 3.000
ΚΛΑΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,015
0,015
0,000
0,00%
0,00 0 20.000 10.000
ΚΟΣΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,067
0,067
0,000
0,00%
0,00 0 20.000 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,132
0,132
0,000
0,00%
0,00 0 19.803 5.000
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,080
0,080
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΛΕΠΤ EUR 0,048 0,048 0,041
0,041
0,045
-0,004
-7,87%
5,21 110 6.990 8.390
ΛΙΝΑ EUR 1,020 1,030 1,020
1,030
1,030
0,000
0,00%
4.193,00 4.100 26.735 25.214
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,615
0,615
0,000
0,00%
0,00 0 0 4.213
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,080
0,080
0,000
0,00%
0,00 0 25.575 52.971
ΜΑΠΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,210
0,210
0,000
0,00%
0,00 0 3.973 4.000
ΜΙΝΕ EUR 0,044 0,044 0,044
0,044
0,054
-0,011
-19,44%
3.915,00 90.000 0 223.000
ΜΙΤΣ EUR 0,000 0,000 0,000
0,240
0,240
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.362
ΜΠΛΕ EUR 0,000 0,000 0,000
1,100
1,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.000
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,053
0,053
0,000
0,00%
0,00 0 0 7.100
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,048
0,048
0,000
0,00%
0,00 0 2.000 25.000
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,033
0,033
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΑΛΑ(Σ) EUR 1,250 1,250 1,250
1,250
1,200
0,050
4,17%
125,00 100 0 4.809
ΣΙΤΟ EUR 0,123 0,130 0,123
0,130
0,122
0,008
6,56%
8.620,63 68.000 53.905 70.421
ΣΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 327.292 290.974
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 21.874
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,061
0,061
0,000
0,00%
0,00 0 100 0
ΤΣΙΒ EUR 2,240 2,260 2,240
2,260
2,240
0,020
0,89%
5.080,00 2.250 10.890 14.429
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,012
0,012
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.138
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,330
0,330
0,000
0,00%
0,00 0 0 3.275
ΦΡΟΥ EUR 0,280 0,280 0,280
0,280
0,280
0,000
0,00%
560,00 2.000 6.100 10.336
ΧΑΣΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 1.082 0

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΙΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΟΥΛ(Σ) EUR 0,050 0,060 0,050
0,055
0,052
0,003
4,81%
1.003,75 18.502 34.541 0
ΕΞΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΡΜΕ EUR 0,020 0,020 0,020
0,020
0,019
0,001
5,26%
80,00 4.000 33.735 57.000
ΕΣΕΦ(AN) EUR 0,000 0,000 0,000
0,016
0,016
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.926
ΙΣΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΑΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,250
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,162
0,162
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΡΟΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΡΕΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΔ(Σ) EUR 0,173 0,173 0,171
0,172
0,189
-0,017
-8,99%
2.769,66 16.136 29.000 26.770
ΤΔΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΕΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΚΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Α21 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Β21 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Γ21 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ52Α20 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ04Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
103,000
103,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ081Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ091Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α11 EUR 0,000 0,000 0,000
110,700
110,700
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 50 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Β11 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΛΛΗΟ24 EUR 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΤΜΑ1 EUR 0,000 0,000 0,000
54,900
54,900
0,000
0,00%
0,00 0 7.000 31.328
ΕΤΜΑ2 EUR 0,000 0,000 0,000
54,000
54,000
0,000
0,00%
0,00 0 47.004 42.176
ΙΝΓΚΑΡΤ(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΝΓΚΑΡΤ2(AN) GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΡΙΣΤΟΝΕ GBP 0,000 0,000 0,000
100,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)