Τιμές Κλεισίματος

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ(EM) EUR 0,404 0,420 0,404
0,418
0,402
0,016
3,98%
22.024,11 53.578 46.905 35.831
ΕΛΗΤ EUR 1,120 1,180 1,120
1,175
1,135
0,040
3,52%
27.980,76 23.991 24.822 30.722
ΛΕΠΕ(Σ) EUR 0,082 0,096 0,082
0,096
0,080
0,016
20,00%
223,87 2.346 5.904 10.000
ΛΟΤΖ EUR 0,000 0,000 0,000
1,800
1,800
0,000
0,00%
0,00 0 15.565 18.185
ΛΟΥΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,064
0,064
0,000
0,00%
0,00 0 25.540 56.036
ΤΡΚΗ EUR 1,750 1,800 1,720
1,800
1,720
0,080
4,65%
282.718,78 161.627 51.077 136.200
ΤΣΟΚ EUR 0,092 0,097 0,090
0,090
0,095
-0,005
-5,26%
459,66 5.030 6.000 41.470

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΓΡΟ EUR 0,000 0,000 0,000
1,210
1,210
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΑΚΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,024
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 40.819
ΑΤΑΣ EUR 0,000 0,000 0,000
1,440
1,440
0,000
0,00%
0,00 0 7.700 2.450
ΓΙΕΠ(EM,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,047
0,047
0,000
0,00%
0,00 0 19.000 1.008
ΔΒΚΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,900
0,900
0,000
0,00%
0,00 0 31.942 0
ΕΛΛΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,322
0,322
0,000
0,00%
0,00 0 3.000 1.000
ΙΝΕΠ(EM) EUR 0,070 0,070 0,070
0,070
0,070
0,000
0,00%
62,16 888 0 29.850
ΚΑΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,230
0,230
0,000
0,00%
0,00 0 0 400
ΚΕΟ EUR 1,400 1,400 1,380
1,400
1,420
-0,020
-1,41%
2.313,14 1.653 3.117 2.468
ΚΕΤΣ EUR 0,535 0,550 0,535
0,550
0,535
0,015
2,80%
10.443,01 19.260 18.255 44.640
ΚΚΟΜ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,270
0,270
0,000
0,00%
0,00 0 24.100 30.000
ΚΛΑΡ EUR 0,020 0,020 0,019
0,019
0,020
-0,002
-7,50%
249,78 13.015 73.035 66.100
ΚΟΣΑ EUR 0,000 0,000 0,000
0,050
0,050
0,000
0,00%
0,00 0 11.000 0
ΚΥΘΡ EUR 0,000 0,000 0,000
0,400
0,400
0,000
0,00%
0,00 0 0 2.549
ΚΩΝΣ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,085
0,085
0,000
0,00%
0,00 0 18.000 8.500
ΛΕΠΤ EUR 0,000 0,000 0,000
0,046
0,046
0,000
0,00%
0,00 0 24.500 0
ΛΙΝΑ EUR 0,000 0,000 0,000
1,060
1,060
0,000
0,00%
0,00 0 14.047 7.098
ΛΟΞΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,810
0,810
0,000
0,00%
0,00 0 0 1.750
ΛΟΡΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,086
0,086
0,000
0,00%
0,00 0 5.465 8.640
ΜΑΠΑ EUR 0,360 0,360 0,360
0,360
0,450
-0,090
-20,00%
3.320,64 9.224 0 7.553
ΜΙΝΕ EUR 0,015 0,015 0,015
0,015
0,015
0,000
0,00%
75,00 5.000 35.432 34.500
ΜΙΤΣ EUR 0,200 0,200 0,200
0,200
0,200
0,000
0,00%
500,00 2.500 6.000 10.000
ΜΠΛΕ EUR 0,765 0,765 0,765
0,765
0,850
-0,085
-10,00%
38,25 50 0 6.400
ΝΕΤΙΝ EUR 0,000 0,000 0,000
1,200
1,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 10.000
ΝΤΙΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,053
0,053
0,000
0,00%
0,00 0 0 30.815
ΝΤΟΔ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,276
0,276
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΠΑΝΔ EUR 0,000 0,000 0,000
0,063
0,063
0,000
0,00%
0,00 0 30.000 49.368
ΡΟΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,024
0,024
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΑΛΑ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
1,770
1,770
0,000
0,00%
0,00 0 22.250 12.703
ΣΛΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 475.000 399.000
ΤΟΕΠ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,035
0,035
0,000
0,00%
0,00 0 0 20.000
ΤΟΚΙ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,057
0,057
0,000
0,00%
0,00 0 3.100 0
ΤΣΙΒ EUR 0,000 0,000 0,000
2,500
2,500
0,000
0,00%
0,00 0 8.160 11.411
ΦΑΣΤ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΦΙΛΟ(Σ) EUR 0,143 0,172 0,142
0,172
0,157
0,015
9,55%
575,85 4.040 2.499 1.681
ΦΡΟΥ EUR 0,000 0,000 0,000
0,250
0,250
0,000
0,00%
0,00 0 20.210 8.000

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΑΙΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,003
0,003
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΟΥΛ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΡΜΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,030
0,030
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΟΑΝ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,020
0,020
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΙΣΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,043
0,043
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΕΑΕ(Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 253.956 0
ΡΕΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΣΤΣΔ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,155
0,155
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΔΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΕΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,001
0,001
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΤΚΕΠ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΕΠ(EM,AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,029
0,029
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΧΑΣΕ(AN,Σ) EUR 0,000 0,000 0,000
0,002
0,002
0,000
0,00%
0,00 0 28.210 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΓΔ13Ι22 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Κ22 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΓΔ13Λ22 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΚΧ05Α18 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α16 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,200
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ071Α17 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α13 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΚΧ101Α15 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Οι τιμές παρουσιάζονται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας


Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΕΛΛΗΟ24 EUR 0,000 0,000 0,000
0,000
90,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0
ΕΤΜΑ1 EUR 69,000 69,000 69,000
69,000
63,000
6,000
9,52%
69,00 100 1.000 900
ΕΤΜΑ2 EUR 67,000 67,000 67,000
67,000
65,900
1,100
1,67%
670,00 1.000 82.300 28.020
ΤΡΙΣΤΟΝΕ(AN,Σ) GBP 0,000 0,000 0,000
0,000
100,000
0,000
0,00%
0,00 0 0 0

Σημάνσεις


Σύμβολο Σήμανση Περιγραφή
Η ex-rights ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-rights)
Θ ex-dividend ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (ex-dividend)
Λ ex-interest ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟ (ex-interest)
Μ ex-warrants ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ex-warrants)
Ν ex-bonus ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ex-bonus)
Ξ ex-benefit ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟ ΩΦΕΛΗΜΑ (ex-benefit)
EM special investor ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN suspended ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΑΠ Infinite price limit ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΟΡΙΟ
Σ Σήμανση ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 (ΚΔΠ 379/2014)