Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΣΙΤΟ EUR 8.620,63
0,130
0,008
6,56%
ΕΡΜΕ EUR 80,00
0,020
0,001
5,26%
ΓΟΥΛ EUR 1.003,75
0,055
0,003
4,81%
ΣΑΛΑ EUR 125,00
1,250
0,050
4,17%
ΕΛΗΤ EUR 7.202,07
0,768
0,016
2,13%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΜΙΝΕ EUR 3.915,00
0,044
-0,011
-19,44%
ΣΤΣΔ EUR 2.769,66
0,172
-0,017
-8,99%
ΛΕΠΤ EUR 5,21
0,041
-0,004
-7,87%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 40.669,11
0,960
0,012
1,27%
ΛΟΤΖ EUR 15.075,36
1,380
0,000
0,00%
ΣΙΤΟ EUR 8.620,63
0,130
0,008
6,56%
ΕΛΗΤ EUR 7.202,07
0,768
0,016
2,13%
ΤΣΙΒ EUR 5.080,00
2,260
0,020
0,89%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΓΔ13Α21 EUR 0,00
100,000
0,000
0,00%
ΑΤΑΣ EUR 0,00
1,400
0,000
0,00%
ΑΜΑΘ EUR 0,00
0,131
0,000
0,00%
ΑΚΕΠ EUR 0,00
0,024
0,000
0,00%
ΑΙΕΠ EUR 0,00
0,003
0,000
0,00%