Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΔΗΕΠ Demetra Holdings Plc 27/04/2000 200000000 0,398(EUR) 1,00000 79.600.000,00
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 412805230 0,768(EUR) 1,00000 317.034.416,64
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 15/09/2000 282212953 0,014(EUR) 1,00000 3.809.874,87
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 04/01/2000 74079600 1,380(EUR) 1,00000 102.229.848,00
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 03/08/1999 460546854 0,100(EUR) 1,00000 45.824.411,97
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc 19/1/2017 446199933 0,960(EUR) 1,00000 428.351.935,68
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 1/11/2000 251200000 0,098(EUR) 1,00000 24.617.600,00
Σύνολο: 1.001.468.087,16

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3590215 1,040(EUR) 1,00000 3.733.823,60
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 11/5/2001 58429542 0,024(EUR) 1,00000 1.402.309,01
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD 29/03/1996 124700096 0,131(EUR) 1,00000 16.335.712,58
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 23/10/2000 38943671 1,400(EUR) 1,00000 54.521.139,40
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 30/10/2000 13467849 0,036(EUR) 1,00000 484.842,56
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3059582 0,850(EUR) 1,00000 2.600.644,70
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/11/2000 16000000 0,320(EUR) 1,00000 5.120.000,00
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 25/10/2000 112793757 0,094(EUR) 1,00000 10.602.613,16
ΙΟΑΝ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 30/7/2001 10069842 0,010(EUR) 1,00000 100.698,42
ΚΕΟ KEO PLC 29/03/1996 42181923 1,320(EUR) 1,00000 55.680.138,36
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 137610883 0,410(EUR) 1,00000 56.420.462,03
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 128586161 0,189(EUR) 1,00000 24.302.784,43
ΚΛΑΡ CLARIDGE PUBLIC LTD 29/03/1996 108162950 0,015(EUR) 1,00000 1.622.444,25
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 31/03/2000 56483559 0,067(EUR) 1,00000 3.784.398,45
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 16/4/2002 42450000 0,132(EUR) 1,00000 5.603.400,00
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 05/06/2000 160714286 0,080(EUR) 1,00000 12.857.142,88
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 29/03/1996 101683294 0,041(EUR) 1,00000 4.169.015,05
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 19/12/2000 87500000 1,030(EUR) 1,00000 90.125.000,00
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/03/1996 35009157 0,615(EUR) 1,00000 21.530.631,56
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 16/5/2001 50536222 0,080(EUR) 1,00000 4.042.897,76
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD 30/12/1999 43210867 0,210(EUR) 1,00000 9.074.282,07
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/12/1997 99999206 0,044(EUR) 1,00000 4.349.965,46
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 11/05/2007 8200000 0,240(EUR) 1,00000 1.968.000,00
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 28/12/1999 15437822 1,100(EUR) 1,00000 16.981.604,20
ΝΤΙΑ DISPLAY ART PLC 3/9/2001 13506460 0,053(EUR) 1,00000 709.089,15
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 25000000 0,276(EUR) 1,00000 6.900.000,00
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 04/09/2000 424435205 0,048(EUR) 1,00000 20.372.889,84
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 6/11/2000 54166636 0,033(EUR) 1,00000 1.760.415,67
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 16/11/1998 36529137 1,250(EUR) 1,00000 45.661.421,25
ΣΙΤΟ C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 141692040 0,130(EUR) 1,00000 18.419.965,20
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD 14/09/2000 288140972 0,003(EUR) 1,00000 864.422,92
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 20700000 0,035(EUR) 1,00000 724.500,00
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 12/2/2001 12212011 0,061(EUR) 1,00000 744.932,67
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 71935947 2,260(EUR) 1,00000 162.575.240,22
ΦΑΣΤ UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/12/1999 9987836 0,012(EUR) 1,00000 114.860,11
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 4804856 0,330(EUR) 1,00000 1.585.602,48
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 27/4/2001 98860700 0,280(EUR) 1,00000 27.680.996,00
ΧΑΣΕ Ch. Charilaou Group Plc 24/5/2001 215817850 0,002(EUR) 1,00000 431.635,70
Σύνολο: 695.959.921,14

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 28/03/2000 81202030 0,003(EUR) 1,00000 243.606,09
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/03/1996 213935459 0,055(EUR) 1,00000 11.659.482,52
ΕΞΕΠ D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd 15/03/2000 7771666 0,100(EUR) 1,00000 777.166,60
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 18/05/2007 175000000 0,020(EUR) 1,00000 3.500.000,00
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 02/07/1999 66520075 0,016(EUR) 1,00000 1.064.321,20
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 16/03/2000 11000000 0,043(EUR) 1,00000 473.000,00
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 16/11/2000 22000000 0,250(EUR) 1,00000 5.500.000,00
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 29/03/1996 24378620 0,162(EUR) 1,00000 3.949.336,44
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD 17/07/2001 158660079 0,001(EUR) 1,00000 158.660,08
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 08/02/1999 20246825 0,001(EUR) 1,00000 20.246,83
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/03/1996 93248408 0,172(EUR) 1,00000 16.038.726,18
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 05/04/1999 1159774850 0,001(EUR) 1,00000 579.887,43
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 05/04/1999 2319549700 0,001(EUR) 1,00000 2.319.549,70
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 05/04/1999 2319549700 0,002(EUR) 1,00000 4.639.099,40
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 25/09/2000 14000000 0,029(EUR) 1,00000 406.000,00
Σύνολο: 51.329.082,45
Γενικό Σύνολο: 1.748.757.090,75

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΓΔ13Α21 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 1η Έκδοση 2021 (29/01/2021 – 29/04/2021) 29/01/2021 75000 1.000,000(EUR) 1,00000 75.000.000,00
ΓΔ13Β21 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 2η Έκδοση 2021 (26/02/2021 – 28/05/2021) 26/02/2021 75000 1.000,000(EUR) 1,00000 75.000.000,00
ΓΔ13Γ21 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 3η Έκδοση 2021 (26/03/2021 – 25/06/2021) 26/03/2021 100000 1.000,000(EUR) 1,00000 100.000.000,00
ΓΔ52Α20 Γραμμάτια Δημοσίου 52 Εβδομάδων, 1η Έκδοση 2020 (24/04/2020 – 23/04/2021) 24/04/2020 1250340 1.000,000(EUR) 1,00000 1.250.340.000,00
Σύνολο: 1.500.340.000,00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΚΧ04Α18 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021) 13/07/2018 580000 1.000,000(EUR) 1,00000 580.000.000,00
ΚΧ05Α18 KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022) 13/07/2018 610000 1.000,000(EUR) 1,00000 610.000.000,00
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023) 18/1/2016 221873 1.030,000(EUR) 1,00000 228.529.190,00
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024) 24/1/2017 300000 1.000,000(EUR) 1,00000 300.000.000,00
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021) 1/7/2013 1076 1.000,000(EUR) 1,00000 1.076.000,00
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022) 1/7/2013 52700 1.000,000(EUR) 1,00000 52.700.000,00
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 9/6/2011 53550 1.107,000(EUR) 1,00000 59.279.850,00
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023) 1/7/2013 3221 1.000,000(EUR) 1,00000 3.221.000,00
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) 18/12/2015 92000 1.000,000(EUR) 1,00000 92.000.000,00
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021) 25/08/2011 23100 1.000,000(EUR) 1,00000 23.100.000,00
Σύνολο: 1.949.906.040,00

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΕΛΛΗΟ24 Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα) 23/09/2020 2000 1.000,000(EUR) 1,00000 2.000.000,00
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 15/11/2013 1597679 0,549(EUR) 1,00000 877.125,77
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 15/11/2013 128069047 0,540(EUR) 1,00000 69.157.285,38
ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 20/1/2017 35 75.000,000(GBP) 0,86290 2.625.000,00
ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 12/12/2018 41 75.000,000(GBP) 0,86290 3.075.000,00
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) 02/03/2018 2152 1.000,000(GBP) 0,86290 2.152.000,00
Σύνολο: 79.886.411,15
Γενικό Σύνολο: 3.530.132.451,15