Μετοχές ανά Αγορά

Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Νόμισμα
Διαπρ/σης
Άνοιγμα Ανώτατη Κατώτατη Τελευταία Προηγ. Μεταβολή Μεταβολή % Συν. Αξία Όγκος Βάθος
Αγοράς
Βάθος
Πώλησης
ΔΗΕΠ EUR 0,390 0,398 0,390
0,398
0,390
0,008
2,05%
2.958,69 7.526 15.364 42.663
ΕΛΗΤ EUR 0,774 0,778 0,764
0,768
0,752
0,016
2,13%
7.202,07 9.342 43.373 74.488
ΛΕΠΕ EUR 0,000 0,000 0,000
0,014
0,014
0,000
0,00%
0,00 0 0 134.896
ΛΟΤΖ EUR 1,380 1,390 1,370
1,380
1,380
0,000
0,00%
15.075,36 10.932 20.056 46.369
ΛΟΥΗ EUR 0,000 0,000 0,000
0,100
0,100
0,000
0,00%
0,00 0 10.500 72.499
ΤΡΚΗ EUR 0,930 0,964 0,930
0,960
0,948
0,012
1,27%
40.669,11 42.774 53.822 28.150
ΤΣΟΚ EUR 0,000 0,000 0,000
0,098
0,098
0,000
0,00%
0,00 0 19.880 21.750