Απόδοση Δεικτών

Επιλέξτε Δείκτη: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ

Απόδοση εβδομάδας
1,94%
Απόδοση μηνός
0,18%
Απόδοση 3μήνου
9,54%
Απόδοση 6μήνου
38,56%
Απόδοση 52 εβδομάδων
26,66%
Απόδοση απο 1/1
8,65%
Μέγιστη 52 εβδομάδων 62,31
Ημ. Μέγιστου 52 εβδομάδων 11/3/2021
Ελάχιστη 52 εβδομάδων 42,00
Ημ. Ελάχιστου 52 εβδομάδων 30/10/2020
Περίοδος :
Δευτερεύον Γράφημα :