Ο δείκτης FTSE Med καταγράφει τις αποδόσεις των Χρηματιστηρίων της Ανατολικής Μεσογείου. Αποτελείται από τις μεγαλύτερες και πιο εμπορεύσιμες εταιρείες της περιοχής που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Ο δείκτης είναι εμπορεύσιμος και υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο. Μέσω του σχεδιασμού του δείκτη αυτού, τα τρία Χρηματιστήρια στοχεύουν στην επέκταση του σε άλλες χώρες και ελπίζουν στην συμπερίληψη futures και options στον δείκτη στο κοντινό μέλλον.

Κοινή ανακοίνωση τύπου – Έναρξη λειτουργίας Μεσογειακού δείκτη FTSE MED
Τα Χρηματιστήρια Αθηνών, Τελ Αβίβ και Κύπρου, διοργάνωσαν σήμερα από κοινού στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, παρουσία αξιωματούχου του διεθνούς Οργανισμού παροχής δεικτών FTSE Group, δημοσιογραφική διάσκεψη αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας του κοινού χρηματιστηριακού δείκτη FTSE Med Index, μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας των τεσσάρων συμμετεχόντων. Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι Κυπριακών και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο δείκτης FTSE Med αποτελείται από μετοχές που είναι εισηγμένες στα τρία Χρηματιστήρια, ορισμένες εκ των οποίων είναι επίσης εισηγμένες σε Χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε άλλα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Η χρηματιστηριακή αξία του δείκτη ανέρχεται περίπου στα $50 δις.. Η τελική δομή του δείκτη και οι εταιρείες που αρχικά τον αποτελούν έχουν πρόσφατα συμφωνηθεί από όλους τους συμμετέχοντες στη διάρκεια αριθμού συναντήσεων και κατόπιν συνομολόγησης σχετικής κοινής συμφωνίας. Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με συγκεκριμένους Βασικούς Κανόνες για τον υπολογισμό του, οι οποίοι επίσης έχουν συμφωνηθεί. Μέσω του σχεδιασμού του περιφερειακού αυτού δείκτη ο οποίος θα τύχει αναγνώρισης από την διεθνή επενδυτική κοινότητα, τα τρία Χρηματιστήρια στοχεύουν στην προσέκλυση διεθνών επενδύσεων στην περιοχή, στην εισαγωγή πρόσθετων παραγώγων προϊόντων και στην παροχή ενός χρήσιμου εργαλείου για τη συνεχή αποτίμηση της περιφερειακής αγοράς.

 

Ground Rules for the Management of the FTSE-Med  Index

Σύνθεση του δείκτη

Περισσότερες πληροφορίες