Περιγραφή Δείκτη FTSE/CySE20

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 30 Νοεμβρίου 2000 με τιμή εκκίνησης τις 1.000 μονάδες και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τον οίκο FTSE International Limited. Σκοπός του δείκτη είναι η καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των τιμών των μετοχών των είκοσι (20) μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.