Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 9/4/2021
(παλαιό) (νέο) * (text)
9/4/2021
Δεδομένα για 8/4/2021
(παλαιό) (νέο) * (text)
8/4/2021
Δεδομένα για 7/4/2021
(παλαιό) (νέο) * (text)
7/4/2021
Δεδομένα για 6/4/2021
(παλαιό) (νέο) * (text)
6/4/2021
Δεδομένα για 31/3/2021
(παλαιό) (νέο) * (text)
31/3/2021