Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για αλλαγή Τρόπου Πληρωμής μόνο μέσω Τραπεζικού Εμβάσματος απο 7η

CENTRAL DEPOSITORY / Bonds of the Republic of Cyprus for Natural Persons issue 2020-2026 / Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για αλλαγή Τρόπου Πληρωμής μόνο μέσω Τραπεζικού Εμβάσματος απο 7η