Μηνιαίο Εντυπο Ιανουάριο 2012 (Ελλ.)(Eng) 07/02/2012
Μηνιαίο Εντυπο Φεβρουάριο 2012 (Ελλ.)(Eng) 12/03/2012
Μηνιαίο Εντυπο Μάρτιο 2012 (Ελλ.)(Eng) 06/04/2012
Μηνιαίο Εντυπο Απρίλιο 2012 (Ελλ.)(Eng) 14/05/2012
Μηνιαίο Εντυπο Μάιο 2012 (Ελλ.)(Eng) 06/06/2012
Μηνιαίο Εντυπο Ιούνιο 2012 (Ελλ.)(Eng) 05/07/2012
Μηνιαίο Εντυπο Ιουλίου 2012 (Ελλ.)(Eng) 03/08/2012
Μηνιαίο Εντυπο Αύγουστος 2012 (Ελλ.)(Eng) 05/09/2012
Μηνιαίο Εντυπο Σεπτεμβρίου 2012 (Ελλ.)(Eng) 04/10/2012
Μηνιαίο Εντυπο Οκτωβρίου 2012 (Ελλ.)(Eng) 22/11/2012
Μηνιαίο Εντυπο Νοέμβριος 2012 (Ελλ.)(Eng) 13/12/2012
Μηνιαίο Εντυπο Δεκέμβριος 2012 (Ελλ.)(Eng) 09/01/2013