Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 18/10/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 15/10/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 14/10/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 13/10/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 27/09/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)