Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 22/01/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 21/01/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 20/01/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 19/01/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 18/01/2021 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)