12/4/2021 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,386 res -3,02%ΕΛΗΤ €0,762 res -0,78%ΛΕΠΕ €0,013 res -7,41%ΛΟΤΖ €1,380 res 0,00%ΛΟΥΗ €0,099 res -0,50%ΤΡΚΗ €0,950 res -1,04%ΚΕΟ €1,320 res 0,00%ΚΕΤΣ €0,414 res 0,98%ΚΚΟΜ €0,206 res 8,99%ΛΕΠΤ €0,047 res 14,63%ΛΙΝΑ €1,030 res 0,00%ΜΙΝΕ €0,035 res -19,54%ΜΠΛΕ €1,050 res -4,55%ΣΙΤΟ €0,134 res 3,08%ΣΛΕΠ €0,002 res -50,00%ΤΣΙΒ €2,240 res -0,89%ΦΡΟΥ €0,282 res 0,71%ΧΑΣΕ €0,002 res 0,00%ΓΟΥΛ €0,056 res 1,83%ΕΡΜΕ €0,020 res 0,00%ΣΤΣΔ €0,155 res -9,88%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Υπόμνημα ΧΑΚ στον Πρόεδρο Δημοκρατίας για αξιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς • Το ΧΑΚ θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα οποιουδήποτε νέου επενδυτικού πλαισίου για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία (12/03/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων συντονίζουν τις δράσεις τους Στο στόχαστρο επενδύσεις από το εξωτερικό μέσω ΧΑΚ (05/03/2021)
ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΥΠΟΥ--Πρωτοβουλία ΧΑΚ για συντονισμό των αναπτυξιακών φορέων για προσέλκυση επενδύσεων" (10/02/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ βραβεύει άριστους φοιτητές σε οικονομικά θέματα (24/11/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Αυξημένο ενδιαφέρον για τη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ- Πολλά τα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες (09/11/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --- Εποικοδομητική συνάντηση του Χρηματιστηρίου με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΧΑΚ - 3/9/2020) (03/11/2020)
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
--ΠΡΟΣ --Μέλη / Θεματοφύλακες / Εισηγμένες εταιρείες & Συμβούλους Εισαγωγής--Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ (ΧΑΚ - 30/3/2021)
--ΠΡΟΣ Μέλη--Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ) (ΧΑΚ - 30/3/2021)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση/ Σεμινάριο με θέμα “Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ 22 Απριλίου 2021 (ΧΑΚ - 26/3/2021)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Πρότυπα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ami-Seco) - για την Εναρμόνιση Διαδικασιών για Εταιρικές Δραστηριότητες Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου (ΚΑΜ) και για Διαδικασίες Τιμολόγησης (ΧΑΚ - 23/2/2021)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ (ΧΑΚ - 21/1/2021)
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
12/4/2021 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 313.572,52 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 313.572,52 €  
Αρ. Συν/γών : 225  
6 Ανοδικά 5 Αμετάβλ.
10 Καθοδικά 39 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
61,02
-0,81%
39,47
-1,18%
858,08
-0,16%
749,94
1,22%
804,01
-2,66%
36,33
-0,71%
450,16
2,12%
FTSE/Med(12/4/2021)
4.972,02
-0,25%