Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
28/06/2022 --ΠΡΟΣ Μέλη / Θεματοφύλακες / Εισηγμένες εταιρείες & Συμβούλους Εισαγωγής-- Ο Περί της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποιητικός) Νόμος του 2022
24/06/2022 --ΠΡΟΣ Μέλη & Θεματοφύλακες -- Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών/ Θεματοφυλάκων ΧΑΚ για το έτος 2021
21/06/2022 --ΠΡΟΣ Μέλη & Θεματοφύλακες -- Πρώτη φάση δοκιμών για την νέα έκδοση ΣΑΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (CSDR)
27/05/2022 --ΠΡΟΣ Μέλη / Θεματοφύλακες / Εισηγμένες εταιρείες & Συμβούλους Εισαγωγής --Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ
19/05/2022 --ΠΡΟΣ Μέλη / Θεματοφύλακες / Εισηγμένες εταιρείες / Συμβούλους Εισαγωγής--Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ - ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε
21/04/2022 --ΠΡΟΣ Εισηγμένες Εταιρείες (Ρυθμιζόμενη Αγορά) --Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (European Single Electronic Format - 'ESEF') (ΧΑΚ - 21/4/2022)
21/04/2022 --ΠΡΟΣ Εισηγμένες Εταιρείες ΝΕΑς & Σύμβουλους Εισαγωγής εταιρειών στη ΝΕΑ Αγορά --Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ - Σύμβουλοι Εισαγωγής
13/04/2022 -- ΠΡΟΣ Σύμβουλους Εισαγωγής --Παραίτηση στελέχους/ων από Σύμβουλο Εισαγωγής
11/04/2022 --ΠΡΟΣ Μέλη - Θεματοφύλακες / Εισηγμένες εταιρείες & Συμβούλους Εισαγωγής --Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ - Κανόνες Διαπραγμάτευσης
08/04/2022 --ΠΡΟΣ Εισηγμένες Εταιρείες (Ρυθμιζόμενη Αγορά) --Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (European Single Electronic Format - 'ESEF')
05/04/2022 --ΠΡΟΣ Εισηγμένες εταιρείες / Συμβούλους Εισαγωγής στη ΝΕΑ Αγορά / Μέλη /Θεματοφύλακες--Τροποποίηση ορισμένων δικαιωμάτων Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
23/03/2022 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Παρουσίαση/ Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ" - 7 Απριλίου 2022
23/03/2022 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ)
03/03/2022 -ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ(Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ Αγορά)-- Περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία / Πόλεμος στην Ουκρανία - Οικονομικές επιπτώσεις/ κίνδυνοι και αβεβαιότητες
22/02/2022 ----ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΑΡΑΣ / ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ - Υποχρέωση για γνωστοποίηση συναλλαγών που καταρτίζουν μεγαλομέτοχοι (UBOs) σε εισηγμένες εταιρείες στη ΝΕΑ Αγορά