30/3/2017 5:20:00 μμΑΕΟΝ €0,720 res 0,00%ΑΝΑΣΤ €0,218 res 0,00%ΑΠΔΟΛ 100,000 res 0,00%ΑΠΟΛ 100,000 res 0,00%ΒΕΛΗ 100,000 res 0,00%ΒΕΛΚ 100,000 res 0,00%ΒΕΛΝ 100,000 res 0,00%ΒΕΛΡ 100,000 res 0,00%ΒΙΡΕ €260,000 res 0,00%ΒΟΠΕ €0,282 res 0,00%ΓΓΚ €1,090 res 0,00%ΓΕΝΤ €0,095 res 0,00%ΓΙΟΥΛ 100,000 res 0,00%ΓΚΑΖ €0,230 res 0,00%ΓΚΛΟΜΠΟ 118,780 res 0,00%ΓΚΡΙΝ 100,000 res 0,00%ΓΝΠΝ 100,000 res 0,00%ΓΟΥΚ €1,000 res 0,00%ΕΜΦΠ 55,800 res 0,00%ΕΠΙΕΝ €4,000 res 0,00%ΕΧΜΙ €5,200 res 0,00%ΗΚ 100,000 res 0,00%ΗΚΗΒ 100,000 res 0,00%ΗΛ 100,000 res 0,00%ΗΠ 100,000 res 0,00%ΗΡ 100,000 res 0,00%ΗΣ 100,000 res 0,00%ΗΣΜΕ 100,000 res 0,00%ΙΝΛΙ €1,100 res 0,00%ΙΝΤΡΑ €3104,000 res 0,00%ΙΤΤΛ €0,750 res 0,00%ΚΕΡΒ €0,267 res 0,00%ΚΟΥΑΛΒ 102,137 res 0,00%ΚΩΑΜ €18,900 res 0,00%ΛΑΓΛΦ €27,000 res 0,00%ΛΕΝΟΡ €1,000 res 0,00%ΛΙΜΝΗ €0,990 res 0,00%ΜΕΡΕ 100,000 res 0,00%ΜΟΒΚ €0,390 res 0,00%ΜΠΑΛ 100,000 res 0,00%ΜΠΛΟΥ 100,000 res 0,00%ΜΠΡΟ €0,700 res 0,00%ΝΕΑΒ 100,000 res 0,00%ΝΕΑΙ €1,000 res 0,00%ΝΕΤΙΝ €1,080 res 0,00%ΝΕΧ 100,000 res 0,00%ΟΛΚΤ 100,000 res 0,00%ΟΡΚΑ €11,900 res 0,00%ΠΑΥΑ €24,000 res 0,00%ΠΚΣΓ €1,200 res 0,00%ΠΛΑΤΑ €0,010 res 0,00%ΠΩΕ 100,000 res 0,00%ΡΟΕΝ €2,350 res 0,00%ΡΟΕΝΟ 102,800 res 0,00%ΣΑΙΝΤ 100,000 res 0,00%ΣΙΛΕΞ 100,000 res 0,00%ΣΝΠΜ €0,010 res 0,00%ΣΟΥΑΝ 100,000 res 0,00%ΣΤΣΙ €0,017 res 0,00%ΤΖ GBP0,400 res 0,00%ΤΖ18 100,000 res 0,00%ΤΖ20 100,000 res 0,00%ΤΖΒ 100,000 res 0,00%ΤΖΦ 100,000 res 0,00%ΥΜΣΑ GBP0,068 res 0,00%ΥΜΣΑΟ 100,000 res 0,00%ΦΛΕΞ €89,300 res 0,00%ΧΣΠΒ 100,000 res 0,00%

NEA ΑΓΟΡΑ

NEA ΑΓΟΡΑ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.


Εξαγορά Εταιρείας (ΑΕΟΝ - 2/2/2017)
Διαγραφές από τον τηρούμενο κατάλογο των Συμβούλων Εισαγωγής (ΧΑΚ-ΝΕΑ - 24/3/2017)
Αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας BROZOS IVY PUBLIC LTD (ΜΠΡΟ - 16/3/2017)
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Hestiun Properties Plc (ΧΣΠΒ - 15/3/2017)
Aναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Hestiun Properties Plc (ΧΣΠΒ - 6/3/2017)
Ενεργοποίηση νέου Μέλους στις Αγορές του ΧΑΚ (ΧΑΚ - 1/3/2017)
Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Flexinvest Plc (ΦΛΕΞ - 1/3/2017)
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD (GLOBO - 15/2/2017)
Ανακοίνωση ΧΑΚ σχετικά με την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Hydrology Plc και Globo Technologies UK Ltd (ΧΑΚ-ΝΕΑ - 13/2/2017)
«Aeonic Securities C.I.F Plc» και “PKF/ ATCO Limited”-Νέοι Σύμβουλοι Εισαγωγής στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ (ΧΑΚ-ΝΕΑ - 13/2/2017)
Διαφοροποίηση στη σύνθεση του Δείκτη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς ΧΑΚ (ΧΑΚ - 2/2/2017)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2016 (ΧΑΚ-ΝΕΑ - 10/11/2016)
Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα.
Δεν υπάρχουν Εγκύκλιοι ΧΑΚ για σήμερα.
Εγκύκλιοι ΧΑΚ


Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
30/3/2017 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 9.825,00 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 9.825,00 €  
Αρ. Συν/γών : 5  
0 Ανοδικά 1 Αμετάβλ.
0 Καθοδικά 67 Αδιαπρ.
Δείκτης Τιμή Μεταβ.
Ν.Ε.Α. ΧΑΚ 953,97 0,00%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΚ 983,94 0,00%