20/9/2019 5:20:00 μμΑΕΟΝ €1,000 res 0,00%ΑΚΙ4 101,730 res 0,00%ΑΜΠΛΟΥΣ €1,000 res 0,00%ΑΝΑΣΤ €0,150 res 0,00%ΑΠΔΟΛ 100,000 res 0,00%ΑΠΟΛ 80,000 res 0,00%ΒΟΠΕ €16,400 res 0,00%ΒΣΡΕ €1,000 res 0,00%ΓΒΙΦΓ 65,000 res 0,00%ΓΓΚ €1,090 res 0,00%ΓΕΝΤ €0,114 res 0,00%ΓΙΟΥΛ 100,000 res 0,00%ΓΚΑΖ €0,017 res 0,00%ΓΟΥΚ €1,000 res 0,00%ΕΙΣΙΓ28 100,000 res 0,00%ΕΟΜΠΡ €4,000 res 0,00%ΕΠΙΕΝ €4,000 res 0,00%ΕΧΜΙ €5,200 res 0,00%ΗΚ 100,000 res 0,00%ΗΛ 100,000 res 0,00%ΗΠ 80,000 res 0,00%ΗΡ 100,000 res 0,00%ΗΣ 103,220 res 0,00%ΗΣΜΕ 100,000 res 0,00%ΙΝΖΗΣ 100,000 res 0,00%ΙΝΛΙ €2,880 res 0,00%ΙΝΤΡΑ €3100,000 res 0,00%ΙΤΤΛ €0,750 res 0,00%ΚΕΡΒ €0,186 res 0,00%ΚΟΥΙΜ €1,000 res 0,00%ΚΟΥΤΑΡΗ €0,390 res 0,00%ΚΩΑΜ €18,900 res 0,00%ΛΑΓΛΦ €27,000 res 0,00%ΛΕΝΟΡ €1,000 res 0,00%ΛΙΜΝΗ €0,980 res 0,00%ΜΕΡΕ 102,670 res 0,00%ΜΕΤΡΑΝΚ €1,000 res 0,00%ΜΗΡ €3,080 res 0,00%ΜΠΑΛ 80,000 res 0,00%ΜΠΛΟΥ 80,000 res 0,00%ΜΠΛΟΥ10 100,000 res 0,00%ΝΕΤΙΝ €1,130 res 0,00%ΟΡΚΑ €11,900 res 0,00%ΠΑΚΣ GBP1,000 res 0,00%ΠΑΥΑ €24,000 res 0,00%ΠΚΣΓ €1,200 res 0,00%ΠΛΑΤΑ €0,010 res 0,00%ΠΩΕ 100,000 res 0,00%ΡΟΕΝ €5,650 res 0,00%ΡΟΕΝΟ 100,000 res 0,00%ΡΟΦΟΛ €1,000 res 0,00%ΣΑΙΝΤ 100,000 res 0,00%ΣΕΕ 100,400 res 0,00%ΣΝΠΜ €0,010 res 0,00%ΣΟΛINTOYΣ €30,000 res 0,00%ΣΟΥΑΝ 103,220 res 0,00%ΣΤΣΙ €0,011 res 0,00%ΤΖ GBP1,400 res 0,00%ΤΖ20 100,000 res 0,00%ΤΖ21 100,000 res 0,00%ΤΖ25 100,000 res 0,00%ΤΖΒ 100,000 res 0,00%ΤΖΚ19 100,000 res 0,00%ΤΖΚ21 100,000 res 0,00%ΤΟΡΙΑ €2,000 res 0,00%ΦΑΙΔ €1,000 res 0,00%ΦΣΕΕ €0,770 res 10,00%ΧΑΤΖΙ €8,710 res 0,00%ΧΒΣΝ €0,630 res 0,00%

NEA ΑΓΟΡΑ

NEA ΑΓΟΡΑ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.


 
Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
20/9/2019 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 4.463,55 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 4.463,55 €  
Αρ. Συν/γών : 2  
1 Ανοδικά 1 Αμετάβλ.
0 Καθοδικά 67 Αδιαπρ.
Δείκτης Τιμή Μεταβ.
Ν.Ε.Α. ΧΑΚ 908,94 0,01%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΚ 931,92 0,01%