15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΑΕΟΝ €0,850 res 0,00%ΑΜΠΛΟΥΣ €1,000 res 0,00%ΑΝΑΣΤ €0,150 res 0,00%ΑΠΔΟΛ 100,000 res 0,00%ΑΠΟΛ 80,000 res 0,00%ΒΙΡΕ €260,000 res 0,00%ΒΜΣΗ GBP0,100 res 0,00%ΒΟΠΕ €16,400 res 0,00%ΓΒΙΦΓ 65,000 res 0,00%ΓΓΚ €1,090 res 0,00%ΓΕΝΤ €0,114 res 0,00%ΓΙΟΥΛ 100,000 res 0,00%ΓΚΑΖ €0,028 res 9,80%ΓΚΛΟΜΠΟ 100,000 res 0,00%ΓΚΡΙΝ 100,000 res 0,00%ΓΟΥΚ €1,000 res 0,00%ΕΠΙΕΝ €4,000 res 0,00%ΕΧΜΙ €5,200 res 0,00%ΗΚ 100,000 res 0,00%ΗΛ 100,000 res 0,00%ΗΠ 80,000 res 0,00%ΗΡ 100,000 res 0,00%ΗΣ 102,630 res 0,00%ΗΣΜΕ 100,000 res 0,00%ΙΝΛΙ €1,500 res 0,00%ΙΝΤΡΑ €3100,000 res 0,00%ΙΤΤΛ €0,750 res 0,00%ΚΕΡΒ €0,268 res 0,00%ΚΟΥΑΛΒ 102,663 res 0,00%ΚΟΥΙΜ €1,000 res 0,00%ΚΟΥΤΑΡΗ €0,390 res 0,00%ΚΩΑΜ €18,900 res 0,00%ΛΑΓΛΦ €27,000 res 0,00%ΛΕΝΟΡ €1,000 res 0,00%ΛΙΜΝΗ €0,980 res 0,00%ΛΟΝΠΡΟ 100,000 res 0,00%ΜΕΡΕ 102,893 res 0,00%ΜΕΤΡΑΝΚ €1,000 res 0,00%ΜΠΑΛ 80,000 res 0,00%ΜΠΛΟΥ 100,000 res 0,00%ΝΕΑΒ 100,000 res 0,00%ΝΕΑΙ €1,000 res 0,00%ΝΕΤΙΝ €1,050 res 0,00%ΟΡΚΑ €11,900 res 0,00%ΠΑΥΑ €24,000 res 0,00%ΠΚΣΓ €1,200 res 0,00%ΠΛΑΤΑ €0,010 res 0,00%ΠΩΕ 100,000 res 0,00%ΡΟΕΝ €2,580 res 0,00%ΡΟΕΝΟ 104,000 res 0,00%ΡΟΦΟΛ €1,000 res 0,00%ΣΑΙΝΤ 100,000 res 0,00%ΣΕΕ 100,000 res 0,00%ΣΙΛΕΞ 100,000 res 0,00%ΣΝΠΜ €0,010 res 0,00%ΣΟΥΑΝ 93,925 res 0,00%ΣΤΣΙ €0,010 res 0,00%ΤΖ GBP1,400 res 0,00%ΤΖ18 100,000 res 0,00%ΤΖ20 100,000 res 0,00%ΤΖΒ 100,000 res 0,00%ΤΖΚ19 100,000 res 0,00%ΤΖΚ21 100,000 res 0,00%ΥΜΣΑ GBP0,068 res 0,00%ΥΜΣΑΟ 100,000 res 0,00%ΦΑΙΔ €1,000 res 0,00%ΦΣΕΕ €0,500 res 0,00%ΧΣΠΒ 100,000 res 0,00%

NEA ΑΓΟΡΑ

NEA ΑΓΟΡΑ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.

Δεν υπάρχουν σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις.
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα.
Δεν υπάρχουν Εγκύκλιοι ΧΑΚ για σήμερα.
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

 
Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
24/9/2018 3:13:28 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 28,00 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 28,00 €  
Αρ. Συν/γών : 1  
1 Ανοδικά 0 Αμετάβλ.
0 Καθοδικά 67 Αδιαπρ.
Δείκτης Τιμή Μεταβ.
Ν.Ε.Α. ΧΑΚ 896,06 0,03%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΚ 895,37 0,00%