14/12/2018 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,488 res 0,00%ΛΕΠΕ €0,005 res 0,00%ΛΟΤΖ €1,390 res 0,00%ΛΟΥΗ €0,024 res 0,00%ΤΡΚΗ €1,576 res 5,77%ΙΝΕΠ €0,147 res 0,68%ΛΙΝΑ €1,110 res 0,00%ΜΙΝΕ €0,033 res 10,00%ΣΑΛΑ €0,600 res -0,83%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ανακοίνωση (ΛΙΝΑ - 13/12/2018)
Ανακοίνωση (ΡΟΛΑ - 13/12/2018)
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (SOL GMM Balanced Fund - 13/12/2018)
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Hellas-Cyprus Recovery Fund - 13/12/2018)
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (GMM Funds - 13/12/2018)
Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
14/12/2018 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 124.021,86 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 124.021,86 €  
Αρ. Συν/γών : 72  
3 Ανοδικά 5 Αμετάβλ.
1 Καθοδικά 59 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
65,34
1,33%
43,38
1,57%
857,67
0,04%
717,44
0,00%
1.025,96
0,04%
39,18
1,29%
FTSE/Med(13/12/2018)
4.283,25
0,19%