24/5/2019 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,550 res 0,92%ΕΛΗΤ €0,890 res 1,37%ΤΡΚΗ €1,348 res 0,45%ΤΣΟΚ €0,120 res -0,83%ΑΚΕΠ €0,020 res -18,75%ΑΜΑΘ €0,135 res 19,47%ΙΝΕΠ €0,141 res -8,44%ΛΙΝΑ €1,170 res 0,86%ΠΑΝΔ €0,082 res -5,20%ΣΑΛΑ €0,740 res 0,00%ΤΣΙΒ €2,640 res -0,75%ΑΙΕΠ €0,008 res 100,00%ΣΤΣΔ €0,200 res 0,00%ΕΤΜΑ2 51,000 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
24/5/2019 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 315.427,07 €  
Ομόλογα : 76,50 €  
Σύνολο : 315.503,57 €  
Αρ. Συν/γών : 103  
6 Ανοδικά 2 Αμετάβλ.
5 Καθοδικά 53 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
69,88
0,43%
47,31
0,85%
918,72
-0,18%
802,31
1,48%
1.144,70
0,52%
42,04
0,45%
FTSE/Med(23/5/2019)
4.376,73
-1,00%