20/9/2019 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,500 res 2,04%ΕΛΗΤ €0,840 res 2,44%ΛΕΠΕ €0,007 res 8,33%ΛΟΤΖ €1,290 res -0,77%ΛΟΥΗ €0,056 res 2,78%ΤΡΚΗ €1,464 res -0,81%ΤΣΟΚ €0,120 res 4,35%ΑΤΑΣ €1,300 res 0,00%ΕΣΕΦ €0,009 res -10,00%ΚΕΤΣ €0,410 res 0,00%ΚΛΑΡ €0,021 res 0,00%ΛΕΠΤ €0,068 res 9,76%ΛΙΝΑ €1,060 res 1,92%ΛΟΡΔ €0,076 res -1,30%ΜΑΠΑ €0,178 res -2,20%ΠΑΝΔ €0,067 res 4,69%ΣΛΕΠ €0,003 res 66,67%ΣΤΟ €0,010 res 0,00%ΤΣΙΒ €2,360 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
20/9/2019 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 178.740,90 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 178.740,90 €  
Αρ. Συν/γών : 213  
9 Ανοδικά 5 Αμετάβλ.
5 Καθοδικά 47 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
67,45
0,72%
46,23
0,96%
844,13
0,81%
748,64
2,32%
1.041,93
1,93%
40,67
0,69%
FTSE/Med(19/9/2019)
4.687,54
0,73%