15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΔΗΕΠ €0,474 res -0,84%ΤΡΚΗ €1,410 res -0,28%ΛΙΝΑ €1,010 res 1,00%ΤΣΙΒ €2,140 res -1,83%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκδήλωση (roadshow) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με τίτλο "CSE Roadshow - Αθήνα 2019", Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα, Ελλάδα (ΧΑΚ - 14/10/2019)
Σεμινάριο για Υπεύθυνους Εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών/Πιστοποιημένους Εκκαθαριστές (ΧΑΚ - 14/10/2019)
Επικύρωση της απόφασης για αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων εταιρειών εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (ΧΑΚ - 11/10/2019)
Μερίδια Αγοράς των Μελών για τον Σεπτέμβριο του 2019 (ΧΑΚ - 3/10/2019)
Νέα υπηρεσία από το ΧΑΚ στα θέματα τήρησης μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών (ΧΑΚ - 5/9/2019)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Το ΧΑΚ μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της οικονομίας (ΧΑΚ - 17/7/2019)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Μειώνεται η έκτακτη Αμυντική Εισφορά στους τόκους των Εταιρικών Ομολόγων-- (ΧΑΚ - 28/6/2019)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Δυσαρέσκεια ΧΑΚ για απόρριψη προτάσεων του για Αγορά Ηλεκτρισμού -- (ΧΑΚ - 21/6/2019)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE–Med (ΧΑΚ - 21/6/2019)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 14/5/2019)
Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
--ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Προώθηση / δημοσιότητα κατά την εισαγωγή νέων εταιρειών στο ΧΑΚ (ΧΑΚ - 24/10/2019)
ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ - Προώθηση / δημοσιότητα κατά την εισαγωγή νέων εταιρειών στο ΧΑΚ (ΧΑΚ - 24/10/2019)
--ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις αναφορικά με τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ 398/2006 όπως τροποποιήθηκε) - Τήρηση μέρους μητρώου αλλοδαπού εκδότη (ΧΑΚ - 23/10/2019)
--ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση στις Κανονιστικές Αποφάσεις ΧΑΚ αναφορικά με τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ 398/2006 όπως τροποποιήθηκε). 2. Τροποποίηση στο Κεντρικό Μητρώο Εισηγμένων Αξιών - Εγχειρίδιο (ΚΔΠ 408/2006) (ΧΑΚ - 18/10/2019)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Τροποποιήσεις στις χρεώσεις (Παράρτημα 17 της Κανονιστικής Απόφασης για τις Αγορές) - Ετήσια Συνδρομή Εκδοτών Ομολόγων (ΧΑΚ - 3/10/2019)
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
20/11/2019 10:54:43 πμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 8.705,93 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 8.705,93 €  
Αρ. Συν/γών : 9  
1 Ανοδικά 0 Αμετάβλ.
3 Καθοδικά 61 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
66,64
-0,24%
46,61
-0,26%
809,96
-0,17%
712,50
0,00%
979,17
-0,80%
40,04
-0,25%
FTSE/Med(19/11/2019)
4.969,14
0,18%