21/5/2018 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,440 res 5,77%ΛΕΠΕ €0,006 res 0,00%ΛΟΤΖ €1,460 res -2,67%ΛΟΥΗ €0,032 res 0,00%ΤΡΚΗ €1,622 res -1,10%ΤΣΟΚ €0,140 res 0,00%ΓΟΥΛ €0,108 res 3,85%ΔΩΕΠ €0,001 res 0,00%ΕΛΛΗ €0,304 res 6,29%ΕΡΜΕ €0,066 res 1,54%ΕΣΕΦ €0,029 res 9,62%ΚΕΟ €1,350 res 3,85%ΚΚΟΜ €0,216 res 8,00%ΚΩΝΣ €0,120 res -1,64%ΛΕΠΤ €0,056 res 0,00%ΛΙΝΑ €1,120 res -0,89%ΠΑΝΔ €0,050 res -7,41%ΤΣΙΒ €2,900 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του ΧΑΚ (ΧΑΚ - 10/5/2018)
--ΠΡΟΣ Μέλη και Θεματοφύλακες --Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ΧΑΚ - 2/5/2018)
--Προς Εισηγμένες Εταιρείες/ Συμβούλους Εισαγωγής/ Μέλη και Θεματοφύλακες--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ΧΑΚ - 23/4/2018)
--ΠΡΟΣ --Εισηγμένες Εταιρείες/ Συμβούλους Εισαγωγής/ Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου --- Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ΧΑΚ - 3/4/2018)
--ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ΧΑΚ - 29/3/2018)
Εγκύκλιοι ΧΑΚ
Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
21/5/2018 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 230.438,37 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 230.438,37 €  
Αρ. Συν/γών : 49  
7 Ανοδικά 6 Αμετάβλ.
5 Καθοδικά 53 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
65,96
0,53%
41,77
1,38%
902,30
0,21%
795,83
-0,12%
928,92
5,38%
39,36
0,56%
FTSE/Med(18/5/2018)
4.347,97
-0,05%