29/5/2020 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,406 res 4,64%ΕΛΗΤ €0,618 res 3,69%ΛΟΤΖ €0,920 res 0,00%ΛΟΥΗ €0,074 res 0,00%ΤΡΚΗ €0,574 res -0,69%ΤΣΟΚ €0,096 res 9,14%ΚΕΤΣ €0,296 res -3,90%ΛΕΠΤ €0,057 res 8,65%ΛΙΝΑ €0,750 res -4,46%ΜΑΠΑ €0,220 res -8,33%ΤΣΙΒ €1,830 res -0,54%ΕΤΜΑ2 56,900 res 13,80%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤAIΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/ 2014 - ως έχει τροποποιηθεί) - Διεύρυνση της Υπηρεσίας Παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών και σχετικές χρεώσεις (ΧΑΚ - 14/5/2020)
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ - 6/5/2020)
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Ενέργειες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις προθεσμίες δημοσίευσης οικονομικής πληροφόρησης που σχετίζονται με την εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου, με αριθμό 01-2018/ 02-2018, με τίτλο "Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου", ημερ. 23/1/2018 (ΧΑΚ - 8/4/2020)
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Κορωνοϊός (COVID-19) - Υποβολή Εγγράφων για εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ (ΧΑΚ - 7/4/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ) (ΧΑΚ - 27/3/2020)
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
29/5/2020 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 69.211,84 €  
Ομόλογα : 5.429,00 €  
Σύνολο : 74.640,84 €  
Αρ. Συν/γών : 81  
4 Ανοδικά 2 Αμετάβλ.
5 Καθοδικά 54 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
47,88
0,74%
30,44
2,53%
720,99
-1,17%
645,46
3,39%
850,91
4,29%
28,45
0,74%
250,43
-7,94%
FTSE/Med(28/5/2020)
4.129,38
-0,57%