4/8/2020 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,374 res -1,06%ΕΛΗΤ €0,600 res 4,90%ΛΟΤΖ €1,070 res 1,90%ΛΟΥΗ €0,074 res 0,00%ΤΡΚΗ €0,509 res 0,79%ΑΤΑΣ €1,220 res 0,83%ΛΙΝΑ €0,825 res 0,00%ΠΑΝΔ €0,046 res -9,80%ΤΣΙΒ €2,060 res 3,00%ΤΣΟΚ €0,078 res -0,64%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισαγωγή της μεθόδου τιμολόγησης της καθαρής τιμής στη διαπραγμάτευση τίτλων σταθερού εισοδήματος (Clean Price) (ΧΑΚ - 3/8/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών/ Θεματοφυλάκων ΧΑΚ για το έτος 2019 (ΧΑΚ - 3/8/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ - 26/6/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ& ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ - 18/6/2020)
--ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤAIΡΕΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/ 2014 - ως έχει τροποποιηθεί) - Διεύρυνση της Υπηρεσίας Παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών και σχετικές χρεώσεις (ΧΑΚ - 14/5/2020)
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
4/8/2020 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 87.391,18 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 87.391,18 €  
Αρ. Συν/γών : 66  
5 Ανοδικά 2 Αμετάβλ.
3 Καθοδικά 55 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
46,14
0,83%
28,69
1,70%
738,37
0,28%
620,76
-0,16%
782,50
-0,98%
27,44
0,88%
242,37
7,16%
FTSE/Med(3/8/2020)
3.884,02
1,18%