17/11/2017 5:20:00 μμΕΛΗΤ €0,652 res -0,31%ΛΟΤΖ €1,240 res -2,36%ΤΡΚΗ €2,640 res 0,00%ΑΝΠΑ €0,144 res 0,70%ΑΤΑΣ €1,300 res 0,00%ΓΟΥΛ €0,177 res 0,00%ΚΕΤΣ €0,499 res -0,20%ΚΚΟΜ €0,163 res -7,39%ΛΕΠΤ €0,069 res -8,00%ΛΙΝΑ €1,150 res 0,00%ΜΙΝΕ €0,018 res -5,26%ΠΑΝΔ €0,060 res 0,00%ΣΑΛΑ €0,409 res 9,36%ΣΤΑΔ €1,470 res 0,00%ΣΤΣΔ €0,244 res 9,91%ΤΣΙΒ €2,940 res 0,34%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Αναθεώρηση Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 15/11/2017)
Μετάταξη των τίτλων της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Επιτήρησης (ΧΑΚ - 7/11/2017)
Μερίδια Αγοράς Μελών ΧΑΚ Οκτώβριος 2017 (ΧΑΚ - 7/11/2017)
Εξέταση για Χρηματιστηριακούς Εκπροσώπους (ΧΑΚ - 20/10/2017)
Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρείων MSV & FRH (ΧΑΚ - 19/10/2017)
Διαφοροποίηση στη σύνθεση του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς ΧΑΚ (ΧΑΚ - 19/10/2017)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 (ΧΑΚ - 16/10/2017)
Σημάνσεις εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ- Μη τήρηση χρηματιστηριακής αξίας - (ΧΑΚ - 30/8/2017)
-NEA Ωράρια εξυπηρέτησης στον χώρο υποδοχής του Χρηματιστηρίου - (ΧΑΚ - 6/7/2017)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Σημαντική επιτυχία για την Κύπρο, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και τον Πρόεδρο του κ. Μάριο Α. Πηλαβάκη, συνιστά η εκλογή του ΧΑΚ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ευρώ-Ασιατικών Χρηματιστηρίων (FEAS) (ΧΑΚ - 23/5/2017)
Εγκριση Δημοσίευσης Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) INVESTMENTS LTD προς τους Μετόχους της A & P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED (ΑΝΠΑ - 7/11/2017)
Ολοκλήρωση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) για απόκτηση όλων των τίτλων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd (ΕΣΕΦ - 19/10/2017)
Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 (ΕΛΗΤ - 3/10/2017)
Πρόταση Δ.Σ. προς τους Μετόχους της Εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ για Διαγραφή των Μετοχών της από το ΧΑΚ (ΕΞΕΠ - 25/9/2017)
Αίτημα για εξάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) για την απόκτηση όλων των τίτλων της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd (ΕΣΕΦ - 5/9/2017)
Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 (ΤΡΚΗ - 5/9/2017)
Έγκριση Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την SFS Group Public Company Ltd προς όλους τους μετόχους της εταιρείας CyVenture Capital Public Company Ltd (ΕΣΕΦ - 30/5/2017)
Ανακοίνωση Εταιρείας σχετικά με την απόφαση της Κυπριακής Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΤΡΚΗ - 24/5/2017)
Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
17/11/2017 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 310.776,57 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 310.776,57 €  
Αρ. Συν/γών : 127  
4 Ανοδικά 6 Αμετάβλ.
6 Καθοδικά 60 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
71,66
-0,17%
44,86
-0,42%
904,94
0,17%
869,86
-0,56%
832,01
0,00%
42,74
-0,09%
FTSE/Med(16/11/2017)
3.892,41
0,51%