15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΔΗΕΠ €0,484 res -3,20%ΤΡΚΗ €1,310 res -4,10%ΔΩΕΠ €0,001 res -75,00%ΙΝΕΠ €0,132 res -8,97%ΦΑΣΤ €0,013 res -18,75%ΦΙΛΟ €0,230 res 9,52%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
17/1/2019 11:49:26 πμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 65.804,99 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 65.804,99 €  
Αρ. Συν/γών : 43  
1 Ανοδικά 0 Αμετάβλ.
5 Καθοδικά 62 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
63,70
-1,41%
41,66
-2,05%
878,46
-0,23%
743,63
0,00%
1.010,28
-3,65%
38,17
-1,42%
FTSE/Med(16/1/2019)
4.169,58
0,66%