19/3/2018 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,480 res -4,00%ΕΛΗΤ €0,540 res 0,00%ΛΕΠΕ €0,006 res -25,00%ΛΟΤΖ €1,450 res -1,36%ΛΟΥΗ €0,023 res 4,55%ΤΡΚΗ €2,180 res 1,87%ΓΟΥΛ €0,121 res 0,00%ΔΩΕΠ €0,001 res 0,00%ΕΡΜΕ €0,063 res 0,80%ΙΝΕΠ €0,141 res -0,70%ΚΕΟ €1,220 res -0,81%ΚΕΤΣ €0,520 res 0,00%ΚΚΟΜ €0,190 res -5,00%ΚΩΝΣ €0,138 res 2,22%ΜΙΝΕ €0,018 res -5,26%ΣΑΛΑ €0,410 res 0,49%ΣΙΤΟ €0,040 res 0,00%ΤΣΙΒ €2,800 res 0,00%ΦΡΟΥ €0,220 res 0,00%ΕΣΕΦ €0,016 res 0,00%ΣΛΕΠ €0,001 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
19/3/2018 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 93.825,02 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 93.825,02 €  
Αρ. Συν/γών : 112  
5 Ανοδικά 9 Αμετάβλ.
7 Καθοδικά 53 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
68,93
-0,46%
44,81
-1,30%
878,90
-0,15%
766,54
0,19%
1.002,51
-3,61%
41,34
-0,53%
FTSE/Med(16/3/2018)
4.284,98
-0,20%