15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΔΗΕΠ €0,466 res -0,85%ΕΛΗΤ €0,698 res 0,58%ΛΟΤΖ €1,430 res -1,38%ΤΡΚΗ €2,220 res 0,91%ΚΩΝΣ €0,118 res 0,00%ΤΣΙΒ €2,640 res 0,00%ΦΡΟΥ €0,220 res -4,35%ΕΤΜΑ2 43,000 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
24/9/2018 3:15:16 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 127.666,54 €  
Ομόλογα : 43.000,00 €  
Σύνολο : 170.666,54 €  
Αρ. Συν/γών : 54  
2 Ανοδικά 2 Αμετάβλ.
3 Καθοδικά 61 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
72,17
0,08%
48,11
-0,02%
866,99
-0,09%
785,78
0,00%
979,93
-0,78%
43,17
0,09%
FTSE/Med(21/9/2018)
4.628,78
0,41%