19/7/2019 5:20:00 μμΕΛΗΤ €0,878 res 0,92%ΛΟΤΖ €1,320 res 0,00%ΛΟΥΗ €0,053 res 0,00%ΤΡΚΗ €1,568 res -1,51%ΙΝΕΠ €0,110 res -8,33%ΚΕΤΣ €0,440 res -1,35%ΚΛΑΡ €0,020 res 8,33%ΚΩΝΣ €0,120 res -8,40%ΛΙΝΑ €1,040 res -2,80%ΤΣΙΒ €2,440 res -0,81%ΓΟΥΛ €0,088 res -2,22%ΕΡΜΕ €0,046 res 0,00%ΕΤΜΑ2 51,000 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
19/7/2019 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 162.128,50 €  
Ομόλογα : 255,00 €  
Σύνολο : 162.383,50 €  
Αρ. Συν/γών : 103  
2 Ανοδικά 3 Αμετάβλ.
7 Καθοδικά 54 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
70,11
-0,61%
48,39
-0,27%
860,19
-1,01%
812,52
-0,51%
1.074,17
-0,36%
42,09
-0,64%
FTSE/Med(18/7/2019)
4.530,98
-0,42%