ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 38.045,06 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 38.045,06 €
Αρ. Συν/γών : 34
2 Ανοδικά
4 Καθοδικά
4 Αμετάβλ.
58 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
64 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση