ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 256.941,47 €
Ομόλογα : 393,05 €
Σύνολο : 257.334,52 €
Αρ. Συν/γών : 93
11 Ανοδικά
5 Καθοδικά
11 Αμετάβλ.
50 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 534,00 €
Ομόλογα : 7.480,28 €
Σύνολο : 8.014,28 €
Αρ. Συν/γών : 5
1 Ανοδικά
3 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
67 Αδιαπρ.


*  

*  

*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση