ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 107.542,64 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 107.542,64 €
Αρ. Συν/γών : 56
4 Ανοδικά
4 Καθοδικά
5 Αμετάβλ.
65 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 26.250,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 26.250,00 €
Αρ. Συν/γών : 1
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
70 Αδιαπρ.


*  

* 


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση