ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 2.625.340,04 €
Ομόλογα : 606,15 €
Σύνολο : 2.625.946,19 €
Αρ. Συν/γών : 176
4 Ανοδικά
10 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
54 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 12.275,80 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 12.275,80 €
Αρ. Συν/γών : 5
1 Ανοδικά
1 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
64 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση