ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 17.594,72 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 17.594,72 €
Αρ. Συν/γών : 14
2 Ανοδικά
1 Καθοδικά
2 Αμετάβλ.
63 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
66 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση