ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 112.523,62 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 112.523,62 €
Αρ. Συν/γών : 70
9 Ανοδικά
2 Καθοδικά
8 Αμετάβλ.
56 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 155,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 155,00 €
Αρ. Συν/γών : 2
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
69 Αδιαπρ.


*  

*  *

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση