ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 42.203,88 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 42.203,88 €
Αρ. Συν/γών : 66
4 Ανοδικά
4 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
56 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 27.891,40 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 27.891,40 €
Αρ. Συν/γών : 8
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
67 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση