ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 510.220,87 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 510.220,87 €
Αρ. Συν/γών : 67
1 Ανοδικά
4 Καθοδικά
2 Αμετάβλ.
61 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 1.450,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 1.450,00 €
Αρ. Συν/γών : 1
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
68 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση