ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 164.950,42 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 164.950,42 €
Αρ. Συν/γών : 129
7 Ανοδικά
6 Καθοδικά
5 Αμετάβλ.
50 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 3.467,14 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 3.467,14 €
Αρ. Συν/γών : 6
2 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
63 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση