ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 162.128,50 €
Ομόλογα : 255,00 €
Σύνολο : 162.383,50 €
Αρ. Συν/γών : 103
2 Ανοδικά
7 Καθοδικά
3 Αμετάβλ.
54 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 75.172,50 €
Σύνολο : 75.172,50 €
Αρ. Συν/γών : 11
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
68 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση