ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 45.090,13 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 45.090,13 €
Αρ. Συν/γών : 60
5 Ανοδικά
3 Καθοδικά
3 Αμετάβλ.
69 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 9.825,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 9.825,00 €
Αρ. Συν/γών : 5
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
67 Αδιαπρ.


*  

* 


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση