ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 344.681,78 €
Ομόλογα : 189,88 €
Σύνολο : 344.871,66 €
Αρ. Συν/γών : 193
9 Ανοδικά
3 Καθοδικά
10 Αμετάβλ.
43 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 7.367,08 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 7.367,08 €
Αρ. Συν/γών : 8
3 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
67 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση