ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 315.427,07 €
Ομόλογα : 76,50 €
Σύνολο : 315.503,57 €
Αρ. Συν/γών : 103
6 Ανοδικά
5 Καθοδικά
2 Αμετάβλ.
53 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 9.541,80 €
Ομόλογα : 50.000,00 €
Σύνολο : 59.541,80 €
Αρ. Συν/γών : 4
0 Ανοδικά
2 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
68 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση