ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 229.597,11 €
Ομόλογα : 2.950,00 €
Σύνολο : 232.547,11 €
Αρ. Συν/γών : 103
7 Ανοδικά
2 Καθοδικά
6 Αμετάβλ.
64 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
70 Αδιαπρ.


*  

* 


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση