ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 178.740,90 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 178.740,90 €
Αρ. Συν/γών : 213
9 Ανοδικά
5 Καθοδικά
5 Αμετάβλ.
47 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 4.463,55 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 4.463,55 €
Αρ. Συν/γών : 2
1 Ανοδικά
0 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
67 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση