ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 42.784,38 €
Ομόλογα : 401,80 €
Σύνολο : 43.186,18 €
Αρ. Συν/γών : 52
2 Ανοδικά
3 Καθοδικά
5 Αμετάβλ.
55 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 28.804,40 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 28.804,40 €
Αρ. Συν/γών : 11
2 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
66 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση