ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 58.366,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 58.366,00 €
Αρ. Συν/γών : 16
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
75 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 1.603,20 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 1.603,20 €
Αρ. Συν/γών : 2
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
69 Αδιαπρ.


*  

*  *

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση