ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 67.946,67 €
Ομόλογα : 245,00 €
Σύνολο : 68.191,67 €
Αρ. Συν/γών : 82
2 Ανοδικά
8 Καθοδικά
2 Αμετάβλ.
53 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 31.200,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 31.200,00 €
Αρ. Συν/γών : 9
1 Ανοδικά
0 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
67 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση