ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 8.523,44 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 8.523,44 €
Αρ. Συν/γών : 19
4 Ανοδικά
2 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
58 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
70 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση