ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 280.865,68 €
Ομόλογα : 360,18 €
Σύνολο : 281.225,86 €
Αρ. Συν/γών : 94
7 Ανοδικά
7 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
57 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 605,70 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 605,70 €
Αρ. Συν/γών : 1
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
69 Αδιαπρ.
*  
 
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση