Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 20/03/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 19/03/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 16/03/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 15/03/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 14/03/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)