Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 16/01/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 15/01/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 12/01/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 11/01/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 10/01/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)