Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 14/06/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 13/06/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 12/06/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 11/06/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 10/06/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)