Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 12/12/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 11/12/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 10/12/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 07/12/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 06/12/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)