Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 20/08/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 19/08/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 16/08/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 14/08/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 13/08/2019 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)