Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

NEA ΑΓΟΡΑ / Αγορές / Δείκτες ΧΑΚ / Άλλες Πληροφορίες / Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος
Δεδομένα για 24/09/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 21/09/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 20/09/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 19/09/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)
Δεδομένα για 18/09/2018 (Eng) (Ελλ.) (Eng) (Ελλ.)