Πληροφορίες Σύμβουλου Εισαγωγής

NEA ΑΓΟΡΑ / Σύμβουλοι Εισαγωγής / Πληροφορίες Σύμβουλου Εισαγωγής
Eurivex Ltd
Έτος Ίδρυσης: 2010
Νομική Μορφή: Ε.Π.Ε.Υ
Διεύθυνση: 18 Κυριάκου Μάτση,Victory Tower,1ος Οροφος,Αγιοι Ομολογητές, Λευκωσία 1082 ,P. O. Box 20946 Λευκωσία 1665,Κύπρος
Τηλέφωνο: 22028830
Fax: 22255318
Ημερομηνία Άδειας: 13/1/2011
Πρόσωπο επικοινωνίας Shavasb Bohdjalian
E-mail επικοινωνίας: ceo@eurivex.com
Ιστοσελίδα: www.eurivex.com

Αξίες για τις οποίες είναι διορισμένος Σύμβουλος Εισαγωγής
Κωδικός Περιγραφή Αγορά Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Κατάσταση
ΓΚ Wargaming Public Company Ltd Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου CY0102200710 2/11/2011 €0,10 3.400.000 Διεγραμμένη
ΦΛΕΞ Flexinvest Plc Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου CY0105901322 17/11/2015 $1,00 100.080 Διεγραμμένη
ΝΓΡΤ Nugreat Ltd (Γραμμάτια) Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0142390711 30/3/2012 €100,00 47.000 Διεγραμμένη
ΚΠΣΚ Kappasquare Ltd (Γραμμάτια) Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0142400718 30/3/2012 €100,00 32.000 Διεγραμμένη
ΖΕΤΑ Zetadynamic Ltd – Γραμμάτια Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0142410717 30/3/2012 €100,00 22.000 Διεγραμμένη
ΑΚΣΝ Akcern Ltd – Γραμμάτια Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0142510714 9/5/2012 €100,00 2.001 Διεγραμμένη
ΒΕΛΗ Belyrian Holdings Ltd Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0146110214 1/3/2016 €0,92 300.000.000 Διεγραμμένη
ΒΕΛΚ Belyrian Holdings Ltd (Χρεόγραφα 2026) Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0146550211 18/7/2016 €0,91 500.000.001 Διεγραμμένη
ΑΠΔΟΛ Eurivex Plc (Γραμμάτια) Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0146580911 18/7/2016 €1,00 1.000.000 Ενεργή
ΟΛΚΤ Olekit Investments Ltd (Χρεόγραφα 2026) Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0146701319 11/10/2016 €138.121,55 6.022 Διεγραμμένη
ΒΕΛΡ Belyrian Holdings Ltd (Χρεόγραφα) Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0146840216 30/12/2016 €0,90 20.620.201 Διεγραμμένη
ΒΕΛΝ Belyrian Holdings Ltd (Χρεόγραφα) Αγορά Ομολόγων Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Κύπρου CY0146850215 5/12/2017 €0,90 678.116.227 Διεγραμμένη
ΒΜΣΗ William Marshal Plc Αγορά ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ GB00BYXG4225 12/12/2017 €0,10 14.500.000 Διεγραμμένη
ΒΣΡΕ BCRE – BRACK CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENTS N.V. Αγορά ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ NL0010763611 18/4/2019 €0,01 159.386.899 Ενεργή