Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13/12/2018 359.848 3.181.772,60 8,8420 9,0188 8,8420 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 13/12/2018 548.213 5.830.787,47 10,6360 10,9551 10,4233 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 13/12/2018 569.449 5.693.324,90 9,9980 10,1980 9,9980 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13/12/2018 177.137 1.662.749,43 9,3868 9,5745 9,3868 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 13/12/2018 673.292 6.217.539,68 9,2345 9,4192 9,2345 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 13/12/2018 5.531 46.677,96 8,4393 8,6925 8,4393 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 13/12/2018 67.381 606.929,67 9,0074 9,2776 9,0074 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 13/12/2018 162.627 1.424.559,71 8,7597 9,0225 8,5845 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 13/12/2018 367.104 3.578.481,79 9,7479 10,0403 9,5529 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 13/12/2018 373.858 3.373.047,21 9,0223 9,2930 8,8419 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 13/12/2018 221.577 1.818.767,11 8,2083 8,4545 8,0441 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 13/12/2018 424.898 4.345.978,88 10,2283 10,4329 10,2283 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 13/12/2018 110.859 1.240.396,71 11,1890 11,5247 10,9652 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 13/12/2018 91.088 793.685,14 8,7134 8,9748 8,5391 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 13/12/2018 227.284 2.430.157,04 10,6922 11,0130 10,4784 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 13/12/2018 184.614 1.726.276,22 9,3507 9,7247 9,1637 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 13/12/2018 165.831 1.615.274,51 9,7405 10,0327 9,4483 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 13/12/2018 51.027 459.739,18 9,0097 9,2800 9,0097 USD