Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19/9/2019 345.253 3.645.405,06 10,5587 10,7699 10,5587 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 18/9/2019 562.295 6.182.804,24 10,9957 11,3256 10,7758 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 19/9/2019 549.800 5.587.260,44 10,1624 10,3656 10,1624 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 19/9/2019 153.279 1.488.095,05 9,7084 9,9026 9,7084 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 19/9/2019 600.115 5.863.511,86 9,7706 9,9660 9,7706 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 19/9/2019 2.433 21.542,17 8,8560 9,1217 8,8560 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 19/9/2019 58.931 505.759,86 8,5823 8,8398 8,5823 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 19/9/2019 161.423 1.495.054,32 9,2617 9,5396 9,0765 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 19/9/2019 353.196 3.586.786,07 10,1552 10,4599 9,9521 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 19/9/2019 369.471 3.588.074,36 9,7114 10,0027 9,5172 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 19/9/2019 194.488 1.748.257,76 8,9890 9,2587 8,8092 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 19/9/2019 360.388 4.030.465,50 11,1837 11,4074 11,1837 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 19/9/2019 110.859 1.460.748,12 13,1766 13,5719 12,9131 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 19/9/2019 91.088 895.208,08 9,8280 10,1228 9,6314 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 19/9/2019 218.436 2.497.914,39 11,4354 11,7785 11,2067 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 19/9/2019 184.614 1.758.390,31 9,5247 9,9057 9,3342 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 19/9/2019 156.087 1.610.533,13 10,3182 10,6277 10,0087 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 19/9/2019 51.027 466.634,29 9,1448 9,4191 9,1448 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2019 175.393 194.767.755,95 1.110,4648 1.110,4648 1.110,4648 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 31/7/2019 2.275.079 2.387.321,00 1,0493 1,0493 1,0493 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 31/7/2019 1.796.369 1.884.993,00 1,0493 1,0493 1,0493 EUR