Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16/3/2018 364.769 3.604.069,00 9,8804 10,0780 9,8804 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 16/3/2018 484.463 5.235.540,37 10,8069 11,1311 10,5908 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 16/3/2018 513.819 5.153.201,62 10,0292 10,2298 10,0292 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 16/3/2018 222.920 2.112.089,72 9,4747 9,6642 9,4747 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 16/3/2018 777.499 7.493.473,99 9,6379 9,8307 9,6379 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 16/3/2018 7.308 61.486,65 8,4136 8,6660 8,4136 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 16/3/2018 78.194 766.533,00 9,8029 10,0970 9,8029 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 16/3/2018 162.627 1.582.690,42 9,7320 10,0240 9,5374 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 16/3/2018 368.107 3.758.837,03 10,2113 10,5176 10,0071 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 16/3/2018 383.840 3.484.149,92 9,0771 9,3494 8,8956 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 16/3/2018 241.253 2.265.507,77 9,3906 9,6723 9,2028 EUR
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND 16/3/2018 529.972 5.349.264,65 10,0935 10,2954 10,0935 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 16/3/2018 110.859 1.368.027,60 12,3403 12,7105 12,0935 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 16/3/2018 91.088 950.177,59 10,4314 10,7443 10,2228 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 16/3/2018 232.000 2.477.553,82 10,6791 10,9995 10,4655 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 16/3/2018 184.614 1.779.736,44 9,6403 10,0259 9,4475 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 16/3/2018 170.965 1.709.453,90 9,9988 10,2988 9,6988 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 16/3/2018 51.027 495.834,87 9,7171 10,0086 9,7171 USD