Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19/4/2019 370.976 3.598.825,52 9,7010 9,8950 9,7010 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 19/4/2019 576.233 6.203.873,27 10,7663 11,0893 10,5510 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 19/4/2019 555.204 5.598.389,05 10,0835 10,2852 10,0835 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 19/4/2019 173.178 1.649.882,31 9,5271 9,7176 9,5271 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 19/4/2019 620.366 5.860.828,62 9,4474 9,6363 9,4474 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 19/4/2019 5.085 43.633,14 8,5814 8,8388 8,5814 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 19/4/2019 67.381 627.500,68 9,3127 9,5921 9,3127 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 19/4/2019 162.627 1.462.777,43 8,9947 9,2645 8,8148 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 19/4/2019 353.780 3.473.703,68 9,8188 10,1134 9,6224 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 19/4/2019 369.471 3.457.134,43 9,3570 9,6377 9,1699 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 19/4/2019 205.792 1.759.502,78 8,5499 8,8064 8,3789 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 19/4/2019 408.649 4.304.168,62 10,5327 10,7434 10,5327 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 19/4/2019 110.859 1.341.189,40 12,0982 12,4611 11,8562 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 19/4/2019 91.088 880.244,00 9,6637 9,9536 9,4704 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 19/4/2019 227.284 2.506.012,22 11,0259 11,3567 10,8054 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 19/4/2019 184.614 1.735.405,71 9,4002 9,7762 9,2122 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 19/4/2019 165.831 1.644.773,42 9,9184 10,2160 9,6208 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 19/4/2019 51.027 462.934,38 9,0723 9,3445 9,0723 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 31/12/2018 175.393 194.296.642,85 1.107,7788 1.107,7788 1.107,7788 EUR