Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15/1/2018 288.231 2.968.948,98 10,3006 10,5066 10,3006 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 15/1/2018 484.463 5.267.708,41 10,8733 11,1995 10,6558 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 15/1/2018 535.089 5.366.612,05 10,0294 10,2300 10,0294 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 15/1/2018 311.233 2.952.551,68 9,4866 9,6763 9,4866 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 15/1/2018 765.497 7.435.091,62 9,7128 9,9071 9,7128 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 15/1/2018 7.308 62.597,00 8,5656 8,8226 8,5656 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 15/1/2018 43.041 423.819,04 9,8469 10,1423 9,8469 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 15/1/2018 162.627 1.589.985,79 9,7769 10,0702 9,5814 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 15/1/2018 414.759 4.265.628,37 10,2846 10,5931 10,0789 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 15/1/2018 383.840 3.522.988,50 9,1783 9,4536 8,9947 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 15/1/2018 162.339 1.537.814,18 9,4729 9,7571 9,2834 EUR
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND 15/1/2018 797.131 8.103.318,91 10,1656 10,3689 10,1656 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 15/1/2018 134.880 1.708.358,65 12,6657 13,0457 12,4124 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 15/1/2018 119.154 1.296.952,85 10,8847 11,2112 10,6670 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 15/1/2018 232.000 2.521.543,86 10,8687 11,1948 10,6513 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 15/1/2018 184.614 1.795.390,68 9,7251 10,1141 9,5306 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 15/1/2018 170.965 1.720.539,40 10,0637 10,3656 9,7618 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 15/1/2018 51.027 503.804,03 9,8733 10,1695 9,8733 USD