Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20/6/2018 357.384 3.396.381,11 9,5035 9,6936 9,5035 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 20/6/2018 520.158 5.539.709,20 10,6500 10,9695 10,4370 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 20/6/2018 532.777 5.329.142,08 10,0026 10,2027 10,0026 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 20/6/2018 215.516 2.030.353,86 9,4209 9,6093 9,4209 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 20/6/2018 730.981 6.894.246,96 9,4315 9,6201 9,4315 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 20/6/2018 7.308 62.014,24 8,4858 8,7404 8,4858 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 20/6/2018 74.079 709.440,93 9,5768 9,8641 9,5768 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 20/6/2018 162.627 1.488.585,04 9,1534 9,4280 8,9703 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 20/6/2018 367.610 3.653.361,32 9,9381 10,2362 9,7393 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 20/6/2018 380.530 3.454.586,80 9,0783 9,3506 8,8967 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 20/6/2018 219.926 1.942.786,26 8,8338 9,0988 8,6571 EUR
GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND 20/6/2018 499.303 4.914.488,38 9,8427 10,0396 9,8427 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 20/6/2018 110.859 1.368.277,96 12,3425 12,7128 12,0957 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 20/6/2018 91.088 961.610,21 10,5570 10,8737 10,3459 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 20/6/2018 227.284 2.416.211,59 10,6308 10,9497 10,4182 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 20/6/2018 184.614 1.746.545,03 9,4605 9,8389 9,2713 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 20/6/2018 170.965 1.680.826,29 9,8314 10,1263 9,5365 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 20/6/2018 51.027 470.696,23 9,2244 9,5011 9,2244 USD