Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24/9/2018 383.155 3.551.410,89 9,2689 9,4543 9,2689 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 24/9/2018 520.158 5.533.508,86 10,6381 10,9572 10,4253 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 24/9/2018 527.940 5.295.289,83 10,0301 10,2307 10,0301 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 24/9/2018 192.538 1.800.088,40 9,3493 9,5363 9,3493 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 24/9/2018 693.217 6.497.369,47 9,3728 9,5603 9,3728 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 24/9/2018 7.308 60.701,51 8,3062 8,5554 8,3062 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 24/9/2018 71.936 657.814,52 9,1444 9,4187 9,1444 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 24/9/2018 162.627 1.438.182,43 8,8434 9,1087 8,6665 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 24/9/2018 367.104 3.625.238,90 9,8752 10,1715 9,6777 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 24/9/2018 380.530 3.441.992,61 9,0453 9,3167 8,8644 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 24/9/2018 224.801 1.905.839,42 8,4779 8,7322 8,3083 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 24/9/2018 504.122 5.137.221,23 10,1904 10,3942 10,1904 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 24/9/2018 110.859 1.293.766,63 11,6704 12,0205 11,4370 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 24/9/2018 91.088 862.782,04 9,4720 9,7562 9,2826 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 24/9/2018 227.284 2.425.374,85 10,6711 10,9912 10,4577 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 24/9/2018 184.614 1.747.824,17 9,4674 9,8461 9,2781 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 24/9/2018 170.965 1.677.634,88 9,8127 10,1071 9,5183 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 24/9/2018 51.027 468.492,27 9,1812 9,4566 9,1812 USD