Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24/9/2020 303.662 2.833.070,82 9,3297 9,5163 9,3297 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 24/9/2020 651.910 6.678.479,75 10,2445 10,5518 10,0396 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 24/9/2020 431.586 4.250.825,62 9,8493 10,0463 9,8493 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 24/9/2020 146.692 1.334.369,51 9,0964 9,2783 9,0964 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 24/9/2020 567.594 5.014.343,33 8,8344 9,0111 8,8344 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 24/9/2020 2.433 18.331,19 7,5359 7,7620 7,5359 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 24/9/2020 57.518 446.042,23 7,7548 7,9874 7,7548 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 24/9/2020 640.675 5.525.265,10 8,6241 8,8828 8,4516 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 24/9/2020 334.146 3.167.948,35 9,4807 9,7651 9,2911 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 24/9/2020 365.870 3.481.305,09 9,5151 9,8006 9,3248 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 24/9/2020 204.165 1.722.515,73 8,4369 8,6900 8,2682 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 24/9/2020 308.320 3.367.880,56 10,9233 11,1418 10,9233 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 24/9/2020 101.813 1.070.703,28 10,5164 10,8319 10,3061 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 24/9/2020 91.088 674.640,31 7,4065 7,6287 7,2584 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 24/9/2020 218.436 2.335.183,40 10,6904 11,0111 10,4766 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 24/9/2020 173.099 1.580.691,75 9,1317 9,4970 8,9491 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 24/9/2020 142.777 1.372.312,87 9,6116 9,8999 9,3233 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 24/9/2020 51.027 419.433,43 8,2198 8,4664 8,2198 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2020 175.393 182.685.238,14 1.041,5766 1.041,5766 1.041,5766 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 31/8/2020 3.462.288 3.678.265,00 1,0624 1,0624 1,0624 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 31/8/2020 2.557.908 2.717.470,00 1,0624 1,0624 1,0624 EUR