Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια / Δημοσίευση Τιμών Μη Εισηγμένων Ανοικτού Τύπου ΟΣΕΚΑ
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου - Εγκεκριμένος Αντιπρόσωπος
UBS (LUX) BOND FUND
EUR
P-acc 15/11/2017 389.645 155.448.916,63 398,9500 406,9300 398,9500 EUR
P-dist 15/11/2017 510.415 68.681.421,27 134,5600 137,2500 134,5600 EUR
GBP
P-acc 15/11/2017 92.110 22.376.166,67 242,9300 247,7900 242,9300 GBP
P-dist 15/11/2017 129.047 8.754.528,87 67,8400 69,2000 67,8400 GBP
USD
P-acc 15/11/2017 198.088 61.478.565,92 310,3600 316,5700 310,3600 USD
P-dist 15/11/2017 151.495 15.703.934,18 103,6600 105,7300 103,6600 USD
UBS (LUX) EQUITY FUND
BIOTECH
P-acc 15/11/2017 1.874.497 1.058.903.167,19 564,9000 581,8500 564,9000 USD
CENTRAL EUROPE
P-acc 6/12/2016 214.156 31.628.740,99 147,6900 152,1200 147,6900 EUR
EURO COUNTRIES
P-acc 10/9/2014 811.457 104.767.167,05 129,1100 132,9800 129,1100 EUR
EURO COUNTRIES OPPORTUNITY
P-acc 15/11/2017 2.684.469 265.091.338,73 98,7500 101,7100 98,7500 EUR
EUROPEAN OPPORTUNITY
P-acc 15/11/2017 354.290 277.270.952,47 782,6100 806,0900 782,6100 EUR
FINANCIAL SERV.
P-acc 25/11/2015 232.978 26.403.373,17 113,3300 116,7300 113,3300 EUR
GREAT BRITAIN
P-acc 31/5/2016 133.902 17.387.128,47 129,8500 133,7500 129,8500 GBP
GREATER CHINA
P-acc 15/11/2017 1.551.300 624.708.379,93 402,7000 414,7800 402,7000 USD
HEALTH CARE
P-acc 15/11/2017 514.630 129.285.315,94 251,2200 258,7600 251,2200 USD
JAPAN
P-acc 15/11/2017 322.819 3.101.963.197,12 9.609,0000 9.897,2700 9.609,0000 JPY
MID CAPS EUROPE
P-acc 15/11/2017 55.980 58.372.274,61 1.042,7300 1.074,0100 1.042,7300 EUR
MID CAPS USA
P-acc 15/11/2017 60.131 105.456.689,22 1.753,7700 1.806,3800 1.753,7700 USD
MULTI TECH
P-acc 15/11/2017 463.356 163.995.751,89 353,9300 364,5500 353,9300 USD
USA
P-acc 15/11/2017 409.297 75.142.784,82 183,5900 189,1000 183,5900 USD
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND
AUD
P-acc 15/11/2017 82.727 189.732.173,16 2.293,4600 2.298,0500 2.293,4600 AUD
CHF
P-acc 15/11/2017 324.925 371.305.307,59 1.142,7400 1.145,0300 1.142,7400 CHF
EUR
P-acc 15/11/2017 942.546 783.444.519,47 831,2000 832,8600 831,2000 EUR
GBP
P-acc 15/11/2017 127.378 105.342.893,84 827,0100 828,6600 827,0100 GBP
USD
P-acc 15/11/2017 1.453.125 2.536.822.350,73 1.745,7700 1.749,2600 1.745,7700 USD
UBS (LUX) STRATEGY FUND
BALANCED (EUR)
CLASS A 15/11/2017 32.754 55.853.183,43 1.705,2200 1.756,3800 1.705,2200 EUR
CLASS B 15/11/2017 172.419 463.647.166,87 2.689,0800 2.769,7500 2.689,0800 EUR
BALANCED (USD)
CLASS A 15/11/2017 22.018 44.973.056,65 2.042,5800 2.103,8600 2.042,5800 USD
CLASS B 15/11/2017 199.750 630.040.477,48 3.154,1400 3.248,7600 3.154,1400 USD
EQUITY (EUR)
CLASS B 15/11/2017 160.272 75.829.299,27 473,1300 487,3200 473,1300 EUR
EQUITY (USD)
CLASS B 15/11/2017 52.847 58.950.139,67 1.115,4800 1.148,9400 1.115,4800 USD
FIXED INCOME (EUR)
CLASS A 15/11/2017 19.888 21.228.515,92 1.067,4200 1.099,4400 1.067,4200 EUR
CLASS B 15/11/2017 56.768 146.670.423,75 2.583,6800 2.661,1900 2.583,6800 EUR
FIXED INCOME (USD)
CLASS A 15/11/2017 28.532 29.689.785,90 1.040,5800 1.071,8000 1.040,5800 USD
CLASS B 15/11/2017 92.030 232.515.473,25 2.526,5100 2.602,3100 2.526,5100 USD
GROWTH (EUR)
CLASS B 15/11/2017 43.858 150.266.478,32 3.426,2000 3.528,9900 3.426,2000 EUR
GROWTH (USD)
CLASS B 15/11/2017 34.934 131.361.584,28 3.760,2700 3.873,0800 3.760,2700 USD
YIELD (EUR)
CLASS A 15/11/2017 80.537 126.087.741,79 1.565,5900 1.612,5600 1.565,5900 EUR
CLASS B 15/11/2017 269.410 911.563.883,74 3.383,5500 3.485,0600 3.383,5500 EUR
YIELD (USD)
CLASS A 15/11/2017 38.441 58.162.398,53 1.513,0500 1.558,4400 1.513,0500 USD
CLASS B 15/11/2017 211.061 698.029.477,55 3.307,2400 3.406,4600 3.307,2400 USD

Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
INVESCO
INVESCO Euro Bond Fund
INVESCO Euro Bond Fund - European Bond Fund
A Distribution (EUR) 16/11/2017 31.396.435 198.328.273,20 6,3100 6,6400 6,3100 EUR
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 16.911.771 133.332.867,47 7,8800 8,2700 7,8800 EUR
Class A 16/11/2017 32.821.353 246.856.915,98 7,5200 7,9000 7,5200 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 12.929.261 94.785.611,96 7,3300 7,5500 7,3300 EUR
INVESCO Fund Series
Invesco Asian Equity Fund
C Distribution (USD) 16/11/2017 47.018.360 450.797.540,28 9,5900 10,0700 9,5900 USD
Class A 16/11/2017 34.296.379 312.581.801,32 9,1100 9,5700 9,1100 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 2.858.173 21.042.611,00 7,3600 7,5800 7,3600 EUR
Invesco Continental European Equity Fund
C Distribution (EUR) 16/11/2017 7.910.949 78.567.320,65 9,9300 10,4300 9,9300 EUR
Class A 16/11/2017 3.153.137 29.732.020,85 9,4300 9,9000 9,4300 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 661.847 6.169.427,24 9,3200 9,6000 9,3200 EUR
Invesco Global Real Estate Securities Fund
A Distribution STG - (GBP) 16/11/2017 332.441 3.163.611,37 9,5200 10,0000 9,5200 GBP
A hedged 16/11/2017 970.316 11.853.082,46 12,2200 12,8300 12,2200 EUR
C Accumulation (USD) 16/11/2017 445.849 6.862.072,79 15,3900 16,1600 15,3900 USD
C Hedged-Accumulation (EUR) 16/11/2017 118.704 1.535.744,68 12,9400 13,5900 12,9400 EUR
Class A 16/11/2017 1.045.928 13.116.594,54 12,5400 13,1700 12,5400 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 321.516 3.556.532,68 11,0600 11,3900 11,0600 EUR
Invesco Global Select Equity Fund
C Accumulation (USD) 16/11/2017 71.994 1.189.461,52 16,5200 17,3500 16,5200 USD
Class A 16/11/2017 2.183.296 33.857.598,73 15,5100 16,2900 15,5100 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 82.015 1.014.924,90 12,3700 12,7400 12,3700 EUR
Invesco Japanese Equity Core Fund
A Accumulation 16/11/2017 162.156 3.537.056,02 21,8100 23,0000 21,8100 USD
A Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 47.653 11.218.616,65 235,4200 247,0000 235,4200 EUR
A Accumulation (EUR) 16/11/2017 105.304 1.937.509,12 18,4000 19,0000 18,4000 EUR
A Accumulation (GBP Hedged) 16/11/2017 2.645 633.178,80 239,3200 251,0000 239,3200 GBP
A Accumulation (JPY) 16/11/2017 838.709 2.064.128.445,80 2.461,0000 2.584,0000 2.461,0000 JPY
A Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 290.794 70.447.605,35 242,2600 254,0000 242,2600 USD
C Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 92.823 22.585.891,41 243,3200 255,0000 243,3200 EUR
C Accumulation (GBP Hedged) 16/11/2017 23.124 5.716.733,89 247,2100 259,0000 247,2100 GBP
C Accumulation (JPY) 16/11/2017 1.432.735 3.870.983.779,95 2.702,0000 2.837,0000 2.702,0000 JPY
C Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 46.502 11.649.379,06 250,5100 264,0000 250,5100 USD
C Distribution 16/11/2017 1.105.497 25.335.875,04 22,9200 24,0000 22,9200 USD
Class A 16/11/2017 630.414 13.633.237,95 21,6300 23,0000 21,6300 USD
E Accumulation 16/11/2017 2.350.340 40.295.478,59 17,1400 18,0000 17,1400 EUR
Invesco UK Equity Fund
C Distribution (GBP) 16/11/2017 685.844 6.659.100,59 9,7100 10,2000 9,7100 GBP
Class A 16/11/2017 13.569.661 125.189.786,90 9,2300 9,6900 9,2300 GBP
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 2.054.584 23.571.043,66 11,4700 11,8100 11,4700 EUR
INVESCO Fund Series 2
Invesco Bond Fund
A-MD 16/11/2017 52.027 1.444.556,45 27,7700 29,1600 27,7700 USD
C Accumulation (STG) 16/11/2017 14.212 364.383,26 25,6400 26,9200 25,6400 GBP
C Disribution (USD) 16/11/2017 4.577.585 134.091.183,45 29,2900 30,7500 29,2900 USD
Class A 16/11/2017 3.296.591 92.498.827,42 28,0600 29,4600 28,0600 USD
Invesco Emerging Markets Bond Fund
A 16/11/2017 364.513 13.009.030,24 35,6900 37,4700 35,6900 EUR
A Distribution MD-EUR-hedged 16/11/2017 91.677 1.470.435,48 16,0400 16,8400 16,0400 EUR
A-MD 16/11/2017 5.759.558 120.110.898,27 20,8500 21,8900 20,8500 USD
C Accumulation (EUR hedged) 16/11/2017 1.546.724 57.613.978,56 37,2500 39,1100 37,2500 EUR
C Distribution 16/11/2017 2.733.639 63.140.605,93 23,1000 24,2600 23,1000 USD
Class A 16/11/2017 2.471.864 55.665.742,55 22,5200 23,6500 22,5200 USD
Invesco Global High DIST Fund
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 1.011.069 22.561.857,59 22,3100 23,4300 22,3100 EUR
C Distribution (USD) 16/11/2017 2.891.576 37.439.116,48 12,9500 13,6000 12,9500 USD
Invesco Global High Income Fund
A Distribution (MD-EUR hedged) 16/11/2017 2.346.355 20.916.291,11 8,9100 9,3600 8,9100 EUR
A-EH 16/11/2017 565.150 11.907.807,45 21,0700 22,1200 21,0700 EUR
A-MD 16/11/2017 21.499.926 255.435.377,48 11,8800 12,4700 11,8800 USD
C Accumulation 16/11/2017 2.395.159 51.450.625,71 21,4800 22,5500 21,4800 USD
Class A 16/11/2017 9.791.306 121.764.926,80 12,4400 13,0600 12,4400 USD
INVESCO Fund Series 3
Invesco Global Technology Fund
C Accumulation (USD) 16/11/2017 2.544.597 61.269.105,96 24,0800 25,2800 24,0800 USD
Class A 16/11/2017 4.281.768 91.403.452,25 21,3500 22,4200 21,3500 USD
INVESCO Fund Series 5
Invesco Emerging Markets Equity Fund
C Distribution (USD) 16/11/2017 681.436 36.851.568,61 54,0800 56,7800 54,0800 USD
Class A 16/11/2017 690.863 33.551.299,23 48,5600 50,9900 48,5600 USD
Invesco PRC Equity Fund
A Hedged Accumulation (EUR) 16/11/2017 559.242 29.270.513,59 52,3400 54,9600 52,3400 EUR
C Accumulation (EUR hedged) 16/11/2017 213.419 12.569.511,13 58,9000 61,8500 58,9000 EUR
C Distribution (USD) 16/11/2017 1.652.818 141.955.441,95 85,8900 90,1800 85,8900 USD
Class A 16/11/2017 7.358.123 575.677.429,70 78,2400 82,1500 78,2400 USD
INVESCO Funds
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
A Accumulation (EUR) 16/11/2017 7.035.539 22.192.618,99 3,1500 3,3100 3,1500 EUR
A Accumulation (USD Hedged) 22/8/2016 10.000 107.185,78 10,7100 11,2600 10,7100 USD
A Distibution (EUR) 16/11/2017 225.597 2.282.064,44 10,1100 10,6300 10,1100 EUR
A Distribution (EUR) 16/11/2017 250.229 2.499.411,85 9,9800 10,4900 9,9800 EUR
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 719.875 2.409.733,20 3,3400 3,5200 3,3400 EUR
C Accumulation (GBP) 22/8/2016 37.423 101.851,23 2,7200 2,8600 2,7200 GBP
C Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 867 9.922,98 11,4400 12,0100 11,4400 USD
E Accumulationn (EUR) 16/11/2017 3.209.948 9.801.743,60 3,0500 3,1400 3,0500 EUR
E Distribution (EUR) 16/11/2017 265.525 2.650.648,32 9,9800 10,2800 9,9800 EUR
Invesco Asia Consumer Demand Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 6.564.202 82.682.349,04 12,6000 13,2300 12,6000 EUR
A Accumulation (USD) 16/11/2017 8.464.955 155.277.524,11 18,3400 19,2600 18,3400 USD
A Distribution (USD) 16/11/2017 2.732.035 48.559.249,32 17,7700 18,6600 17,7700 USD
C Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 549.218 7.413.928,37 13,5000 14,1800 13,5000 EUR
C Accumulation (USD) 16/11/2017 8.478.119 164.920.850,13 19,4500 20,4200 19,4500 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 7.455.150 108.184.904,28 14,5100 14,9500 14,5100 EUR
Invesco Asian Opportunities Equity Fund
C Accumulation (USD) 16/11/2017 572.744 90.522.064,96 158,0500 165,9500 158,0500 USD
Class A 16/11/2017 289.125 41.340.111,34 142,9800 150,1300 142,9800 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 80.185 8.557.472,56 106,7200 109,9200 106,7200 EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
A Accumulation (EUR) 16/11/2017 40.298.371 678.999.414,71 16,8500 17,6900 16,8500 EUR
A Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 4.170.925 96.427.067,38 23,1200 24,2800 23,1200 USD
A Distribution (EUR) 16/11/2017 13.050.973 220.046.132,48 16,8600 17,7000 16,8600 EUR
C Accumulation (GBP hedged) 16/11/2017 1.797.203 28.699.647,88 15,9700 16,7700 15,9700 GBP
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 39.720.888 703.146.264,07 17,7000 18,5900 17,7000 EUR
C Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 869.690 21.125.029,83 24,2900 25,5000 24,2900 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 24.211.211 391.496.490,55 16,1700 16,6600 16,1700 EUR
Invesco Emerging Europe Equity Fund
A Accumulation (USD) 16/11/2017 957.133 10.876.539,88 11,3600 11,9300 11,3600 USD
C Accumulation (USD) 16/11/2017 212.486 2.633.977,16 12,4000 13,0200 12,4000 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 621.079 5.484.431,01 8,8300 9,0900 8,8300 EUR
Invesco Energy Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 1.562.863 12.989.390,62 8,3100 8,7300 8,3100 EUR
A Accumulation (USD) 16/11/2017 4.552.809 75.903.207,03 16,6700 17,5000 16,6700 USD
A Distribution (USD) 16/11/2017 67.657 1.128.833,40 16,6800 17,5100 16,6800 USD
C Accumulation (USD) 16/11/2017 666.053 12.058.635,79 18,1000 19,0100 18,1000 USD
CH Accumulation (EUR) 16/11/2017 657.569 5.933.824,77 9,0200 9,4700 9,0200 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 2.110.995 26.323.625,51 12,4700 12,8400 12,4700 EUR
Invesco Euro Corporate Bond Fund
A Accumulation (EUR) 16/11/2017 35.709.990 643.376.520,10 18,0100 18,9200 18,0100 EUR
A Distribution (Annually Distributing) (EUR) 16/11/2017 13.789.516 163.704.942,97 11,8700 12,4600 11,8700 EUR
A MD Distribution (EUR) 16/11/2017 43.471.573 562.751.799,83 12,9400 13,6000 12,9400 EUR
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 32.719.039 612.953.022,48 18,7300 19,6700 18,7300 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 16.385.607 287.138.182,72 17,5200 18,0500 17,5200 EUR
Invesco Euro Reserve Fund
A Distribution 16/11/2017 47.156 15.100.781,41 320,2300 320,2300 320,2300 EUR
C Accumulation 16/11/2017 52.888 17.593.411,80 332,6500 332,6500 332,6500 EUR
Class A 16/11/2017 348.026 111.559.896,19 320,5500 320,5500 320,5500 EUR
E Accumulation 16/11/2017 99.183 31.443.596,18 317,0300 317,0300 317,0300 EUR
Invesco Euro Short Term Bond Fund
A Accumulation (EUR) 16/11/2017 12.758.099 143.451.076,34 11,2400 11,8000 11,2400 EUR
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 27.964.221 321.704.171,03 11,5000 12,0800 11,5000 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 3.623.285 40.210.618,20 11,0900 11,4300 11,0900 EUR
Invesco Funds - Global Leisure Fund
C Accumulation (USD) 16/11/2017 1.974.509 112.960.557,53 57,2100 60,0700 57,2100 USD
Class A 16/11/2017 7.221.557 378.011.604,02 52,3400 54,9600 52,3400 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 2.882.327 112.656.287,96 39,0900 40,2600 39,0900 EUR
Invesco Funds - India Equity Fund
C Accumulation (USD) 16/11/2017 2.019.159 160.920.373,12 79,7000 83,6900 79,7000 USD
Class A 16/11/2017 2.296.176 161.839.518,94 70,4800 74,0000 70,4800 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 1.610.332 89.092.689,53 55,3300 56,9900 55,3300 EUR
Invesco Funds - Pan European Equity Fund
A Distribution (EUR) 16/11/2017 3.240.373 57.638.567,02 17,7900 18,6800 17,7900 EUR
A Distribution (USD) 16/11/2017 2.446.785 52.009.147,02 21,2600 22,3200 21,2600 USD
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 42.516.172 951.693.603,54 22,3800 23,5000 22,3800 EUR
Class A 16/11/2017 67.944.588 1.376.499.340,93 20,2600 21,2700 20,2600 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 7.616.536 141.502.868,95 18,5800 19,1400 18,5800 EUR
Invesco Funds - Pan European Small Cap Equity Fund
A Distribution (USD) 16/11/2017 84.921 2.397.630,05 28,2300 29,6400 28,2300 USD
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 1.645.948 44.193.165,55 26,8500 28,1900 26,8500 EUR
Class A 16/11/2017 3.233.676 78.730.538,58 24,3500 25,5700 24,3500 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 441.417 9.430.141,68 21,3600 22,0000 21,3600 EUR
Invesco Funds - Pan European Structured Equity Fund
A Distribution (AD) 16/11/2017 25.702.926 449.030.262,25 17,4700 18,3400 17,4700 EUR
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 107.736.454 2.236.106.332,11 20,7600 21,8000 20,7600 EUR
Class A 16/11/2017 106.577.764 2.033.945.443,17 19,0800 20,0300 19,0800 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 25.396.553 413.802.532,44 16,2900 16,7800 16,2900 EUR
Invesco Funds - US Structured Equity Fund
A (EUR Hedged)-Accumulation (EUR) 16/11/2017 155.098 2.123.023,09 13,6900 14,3700 13,6900 EUR
C Accumulation (USD) 16/11/2017 1.354.199 37.552.455,07 27,7300 29,1200 27,7300 USD
CH Accumulation (EUR) 16/11/2017 590.886 8.661.976,04 14,6600 15,3900 14,6600 EUR
Class A 16/11/2017 1.171.470 30.424.019,98 25,9700 27,2700 25,9700 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 333.815 6.685.952,74 20,0300 20,6300 20,0300 EUR
Invesco Funds - USD Reserve Fund
C Accumulation (USD) 16/11/2017 84.418 7.692.358,87 91,1200 91,1200 91,1200 USD
Class A 16/11/2017 1.022.008 89.688.877,31 87,7600 87,7600 87,7600 USD
Invesco Global Absolute Return Fund
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 522.556 5.912.229,67 11,3100 11,8800 11,3100 EUR
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 3.301.216 39.887.004,68 12,0800 12,6800 12,0800 EUR
C Accumulation (JPY Hedged) 16/11/2017 1.762 2.344.260,59 1.330,0000 1.396,3600 1.330,0000 JPY
C Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 112.786 1.868.702,83 16,5700 17,4000 16,5700 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 646.206 6.967.004,21 10,7800 11,1000 10,7800 EUR
Invesco Global Equity Income Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 562.006 9.134.001,93 16,2500 17,0600 16,2500 EUR
A Accumulation (USD) 16/11/2017 3.902.408 274.014.475,34 70,2200 73,7300 70,2200 USD
A Distribution (USD) 16/11/2017 1.386.239 23.259.174,89 16,7800 17,6200 16,7800 USD
C Accumulation (USD) 16/11/2017 6.850.312 553.627.200,16 80,8200 84,8600 80,8200 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 1.355.542 25.622.360,24 18,9000 19,4700 18,9000 EUR
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 9.928.494 104.957.313,44 10,5700 11,1000 10,5700 EUR
A Distribution (EUR Hedged) 16/11/2017 1.883.898 19.604.864,25 10,4000 10,9300 10,4000 EUR
A Distribution (EUR) 16/11/2017 10.783 133.904,61 12,4100 13,0400 12,4100 EUR
A Distribution (USD) 16/11/2017 3.424.386 42.773.708,97 12,4900 13,1100 12,4900 USD
A Distribution (USD) 16/11/2017 3.495.381 43.007.768,80 12,3000 12,9200 12,3000 USD
C Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 6.573.843 71.486.768,86 10,8700 11,4100 10,8700 EUR
C Accumulation (GBP Hedged) 16/11/2017 157.978 1.639.415,90 10,3700 10,9000 10,3700 GBP
C Distribution (USD) 16/11/2017 1.170.383 14.678.536,30 12,5400 13,1700 12,5400 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 6.994.347 91.533.364,75 13,0800 13,4800 13,0800 EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund
A Accumulation (EUR) 16/11/2017 71.739.832 795.547.030,77 11,0800 11,6400 11,0800 EUR
A Accumulation (GBP Hedged) 16/11/2017 121.813 1.314.524,65 10,7900 11,3300 10,7900 GBP
A Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 2.029.149 23.135.758,60 11,4000 11,9700 11,4000 USD
A Distribution (EUR) 16/11/2017 19.251.806 211.555.601,88 10,9800 11,5400 10,9800 EUR
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 128.588.498 1.449.564.654,35 11,2700 11,8300 11,2700 EUR
C Accumulation (GBP Hedged) 16/11/2017 1.897.148 20.763.187,32 10,9400 11,4900 10,9400 GBP
C Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 8.092.526 89.209.059,23 11,0200 11,5700 11,0200 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 37.453.745 406.814.224,45 10,8600 11,1900 10,8600 EUR
Invesco Greater China Equity Fund
A Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 1.900.271 86.554.343,63 45,5500 47,8300 45,5500 EUR
A Accumulation (USD) 16/11/2017 4.336.024 282.289.441,13 65,1000 68,3600 65,1000 USD
C Accumulation (EUR Hedged) 16/11/2017 470.385 23.680.098,12 50,3400 52,8600 50,3400 EUR
C Accumulation (USD) 16/11/2017 6.628.185 476.589.190,07 71,9000 75,5000 71,9000 USD
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 1.406.438 68.548.763,27 48,7400 50,2000 48,7400 EUR
Invesco Pan European High Income Fund
A Accumulation (EUR) 16/11/2017 134.758.734 2.943.370.680,33 21,8400 22,9300 21,8400 EUR
A Accumulation (USD Hedged) 16/11/2017 3.838.650 45.363.104,86 11,8200 12,4100 11,8200 USD
A Distribution (EUR) 16/11/2017 130.971.064 1.914.027.759,45 14,6100 15,3400 14,6100 EUR
A Distribution (EUR) 16/11/2017 5.707.165 80.353.600,23 14,0800 14,7800 14,0800 EUR
C Accumulatin (EUR) 16/11/2017 51.137.120 1.171.821.518,20 22,9200 24,0700 22,9200 EUR
E Accumulation (EUR) 16/11/2017 127.465.533 2.622.346.172,86 20,5700 21,1900 20,5700 EUR
INVESCO Global Conservative Fund
INVESCO Global Conservative Fund - Capital Shield 90 (Eur) Fund
C Accumulation (EUR) 16/11/2017 2.742.443 34.184.292,85 12,4600 13,0800 12,4600 EUR
Class A 16/11/2017 2.249.523 26.351.337,24 11,7100 12,3000 11,7100 EUR
E Accumultaion (EUR) 16/11/2017 427.191 4.652.309,00 10,8900 11,2200 10,8900 EUR

Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
FortiCap Limited
FortiCap Umbrella Fund UCITS 1 Variable Capital Investment Co Plc
Fortcap Balkan Value Equities Fund
EUR 3/8/2016 25.000 240.983,70 9,6400 9,6400 9,6400 EUR
Forticap Active Asset Allocation Balanced Fund
EUR 17/5/2017 19.766 200.320,32 10,1300 10,1300 10,1300 EUR
Forticap Global Currencies Fund
EUR 3/8/2016 40.340 390.809,19 9,6900 9,6900 9,6900 EUR

Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Eurobank
ERB FUNDS VCIC PLC
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION EURO
EUR 16/11/2017 347.849 3.538.283,24 10,1719 10,3753 9,9685 EUR
ERB VCIC PLC - SHORT DURATION USD
USD 16/11/2017 663.415 6.668.748,76 10,0522 10,2532 9,8512 USD

Ιστορικά Αρχεία 
17 Νοεμβρίου 2017 - 14:25: 17/11/2017
17/11/2017
16 Νοεμβρίου 2017 - 14:16: 16/11/2017
16/11/2017
15 Νοεμβρίου 2017 - 14:13: 15/11/2017
15/11/2017
14 Νοεμβρίου 2017 - 15:08: 14/11/2017
14/11/2017
13 Νοεμβρίου 2017 - 14:17: 13/11/2017
13/11/2017