Σχέδιο Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Επιλογής)

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Εταιρικές Δραστηριότητες / Δικαιώματα Προαίρεσης / Σχέδιο Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Επιλογής)