Απόδοση Μετοχων

Επιλέξτε Κωδικό Αξίας:

ΑΓΡΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

(Νόμισμα Διαπρ/σης EUR)

Τελευταία Συναλλαγή
0,810
Τιμή Ανοίγματος 0,000
Προηγούμενη 0,810
Όγκος(EUR) 0,00
Μεταβολή
0,000
Ποσοστιαία Μεταβολή
0,00%
Αγορά 0,810
Πώληση 0,000
Ανώτατη 0,000
Κατώτατη 0,000
Βάθος Αγοράς 1.936
Βάθος Πώλησης 0
Ημερ. Συνεδρίας : 21/03/2018

Συναλλαγές ημέρας

Ημερομηνία(Ωρα) Νόμισμα Τιμή Όγκος Αξία