Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 23/9/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
23/9/2020
Δεδομένα για 22/9/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
22/9/2020
Δεδομένα για 21/9/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
21/9/2020
Δεδομένα για 18/9/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
18/9/2020
Δεδομένα για 17/9/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
17/9/2020