Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 17/9/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
17/9/2019
Δεδομένα για 16/9/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
16/9/2019
Δεδομένα για 13/9/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
13/9/2019
Δεδομένα για 12/9/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
12/9/2019
Δεδομένα για 11/9/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
11/9/2019