Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 7/7/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
7/7/2020
Δεδομένα για 6/7/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
6/7/2020
Δεδομένα για 3/7/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
3/7/2020
Δεδομένα για 2/7/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
2/7/2020
Δεδομένα για 1/7/2020
(παλαιό) (νέο) * (text)
1/7/2020