Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 20/3/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
20/3/2018
Δεδομένα για 19/3/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
19/3/2018
Δεδομένα για 16/3/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
16/3/2018
Δεδομένα για 15/3/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
15/3/2018
Δεδομένα για 14/3/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
14/3/2018