Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 21/9/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
21/9/2018
Δεδομένα για 20/9/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
20/9/2018
Δεδομένα για 19/9/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
19/9/2018
Δεδομένα για 18/9/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
18/9/2018
Δεδομένα για 17/9/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
17/9/2018