Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 22/6/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
22/6/2018
Δεδομένα για 21/6/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
21/6/2018
Δεδομένα για 20/6/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
20/6/2018
Δεδομένα για 19/6/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
19/6/2018
Δεδομένα για 18/6/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
18/6/2018