Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 24/6/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
24/6/2019
Δεδομένα για 21/6/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
21/6/2019
Δεδομένα για 20/6/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
20/6/2019
Δεδομένα για 19/6/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
19/6/2019
Δεδομένα για 18/6/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
18/6/2019