Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 16/1/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
16/1/2018
Δεδομένα για 15/1/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
15/1/2018
Δεδομένα για 12/1/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
12/1/2018
Δεδομένα για 11/1/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
11/1/2018
Δεδομένα για 10/1/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
10/1/2018