Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 12/12/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
12/12/2018
Δεδομένα για 11/12/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
11/12/2018
Δεδομένα για 10/12/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
10/12/2018
Δεδομένα για 7/12/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
7/12/2018
Δεδομένα για 6/12/2018
(παλαιό) (νέο) * (text)
6/12/2018