Καθημερινά Αρχεία Κλεισίματος

Περιγραφή Είδος αρχείου Τελευταία Ενημέρωση
Δεδομένα για 10/12/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
10/12/2019
Δεδομένα για 9/12/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
9/12/2019
Δεδομένα για 6/12/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
6/12/2019
Δεδομένα για 5/12/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
5/12/2019
Δεδομένα για 4/12/2019
(παλαιό) (νέο) * (text)
4/12/2019