ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 93.825,02 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 93.825,02 €
Αρ. Συν/γών : 112
5 Ανοδικά
7 Καθοδικά
9 Αμετάβλ.
53 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 10.165,20 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 10.165,20 €
Αρ. Συν/γών : 3
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
71 Αδιαπρ.


*  

*  *

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση