ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 74.331,20 €
Ομόλογα : 8,64 €
Σύνολο : 74.339,84 €
Αρ. Συν/γών : 59
6 Ανοδικά
4 Καθοδικά
5 Αμετάβλ.
60 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 177.000,00 €
Σύνολο : 177.000,00 €
Αρ. Συν/γών : 4
0 Ανοδικά
2 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
67 Αδιαπρ.


*  

*  *

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση