ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 7.415.761,50 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 7.415.761,50 €
Αρ. Συν/γών : 94
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
0 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 475,00 €
Ομόλογα : 221.000,00 €
Σύνολο : 221.475,00 €
Αρ. Συν/γών : 2
1 Ανοδικά
0 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
64 Αδιαπρ.
*  
*  
 
*  


*

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση