ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 310.776,57 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 310.776,57 €
Αρ. Συν/γών : 127
4 Ανοδικά
6 Καθοδικά
6 Αμετάβλ.
60 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 105,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 105,00 €
Αρ. Συν/γών : 1
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
70 Αδιαπρ.


*  

*  *

*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση