25/11/2022 5:20:00 μμ ΚΡΝΤΟ €0,100 res 0,00%KTAO1 100,000 res 0,00%THEON €72,200 res 0,00%ΑΕΟΝ €1,000 res 0,00%ΑΛΛΙ 100,000 res 0,00%ΑΛΤΡ €1,030 res 0,00%ΑΛΤΡΟ 100,000 res 0,00%ΑΜΔΑΚ €1,000 res 0,00%ΑΜΠΛΟΥΣ €1,000 res 0,00%ΑΝΑΣΤ €0,200 res 0,00%ΑΣΠΛ1 €1630,000 res 0,00%ΒΑΣΙΛ €0,130 res 0,00%ΒΙΤΑΦ €1,180 res 0,00%ΒΙΤΑΦΟ 100,000 res 0,00%ΒΟΠΕ €16,600 res 0,00%ΓΓΚ €1,090 res 0,00%ΓΙΩΤ €0,388 res 0,00%ΓΚΑΖ €0,015 res 0,00%ΓΟΥΕΛΘ €0,400 res 0,00%ΓΟΥΚ €1,000 res 0,00%ΕΚΟΝ €1,000 res 0,00%ΕΛΒΙ 100,000 res 0,00%ΕΛΣΙ 100,000 res 0,00%ΕΟΜΠΡ €4,000 res 0,00%ΕΠΙΕΝ €4,000 res 0,00%ΕΦΑ €3,000 res 0,00%ΕΧΜΙ €5,000 res 0,00%ΗΣ 103,220 res 0,00%ΙΔΝΑ €27,200 res 0,00%ΙΝΛΙ €3,740 res 0,00%ΙΝΤΡΑ €3100,000 res 0,00%ΙΤΤΛ €0,750 res 0,00%ΚΒΔ €2,520 res 0,00%ΚΕΡΒ €0,171 res 0,00%ΚΙΝΓΣ €3,360 res 0,00%ΚΟΝΤ €3,450 res 0,00%ΚΟΥΙΜ €1,000 res 0,00%ΚΟΥΤΑΡΗ €0,290 res 0,00%ΚΩΑΜ €18,900 res 0,00%ΛΑΓΛΦ €27,000 res 0,00%ΛΑΥ €250,000 res 0,00%ΜΕΝΤΡΝ €0,100 res 0,00%ΜΕΝΤΣ €1,400 res 0,00%ΜΕΡΕ 100,100 res 0,00%ΜΗΡ €3,080 res 0,00%ΟΡΑΤ €9,240 res 0,00%ΟΡΚΑ €11,900 res 0,00%ΠΑΚΣ GBP1,000 res 0,00%ΠΕΝΓΚΟΥ €1,150 res 0,00%ΠΛΑΤΑ €0,010 res 0,00%ΡΕΠΧ GBP11,300 res 0,00%ΡΟΕΝ €10,000 res 0,00%ΡΟΕΝΠ €7,000 res 0,00%ΡΟΦΟΛ €7,000 res 0,00%ΣΝΠΜ €0,010 res 0,00%ΣΟΛINTOYΣ €30,000 res 0,00%ΣΤΟΝΕ €2,140 res 0,00%ΣΤΣΙ €0,011 res 0,00%ΤΟΡΙΑ €2,000 res 0,00%ΦΡΕΝΚΟ €0,010 res 0,00%ΦΣΕΕ €19,000 res 0,00%ΦΩΣ GBP0,800 res 0,00%ΧΑΤΖΙ €18,300 res 0,00%ΧΕΝΑΝ €1,000 res 0,00%

NEA ΑΓΟΡΑ

NEA ΑΓΟΡΑ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.

 

   
    


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΑΚ--Συμφωνία Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με την Κοινοπραξία Harneys Loizou Armila Shearman Consortium - ως εμπειρογνώμονα -για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ (06/04/2022)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - O Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) συνεργάζονται με σκοπό τη συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Settlement Discipline (SDR) και την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του ΧΑΚ ως Investor CSD (02/02/2022)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Χρηματιστήριο της Ελβετίας (SIX Swiss Exchange) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (XAK) ανακοινώνουν τη Διπλή Εισαγωγή των EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES) της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. (31/01/2022)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --Συνεντεύξεις του Προέδρου του ΧΑΚ Μ. Χριστοδουλίδη για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του 2022 (24/01/2022)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Ξεκινά η υλοποίηση του έργου εκκαθάρισης της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (11/11/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ αναλαμβάνει το διακανονισμό των συναλλαγών της Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο (20/10/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Συνάντηση Συνεργασίας Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ) (28/09/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Μ. Χριστοδουλίδης–Σημαντικός πυλώνας χρηματοδότησης εταιρειών και νέων έργων το ΧΑΚ--Το ΧΑΚ δια του Προέδρου του εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο της Ε. ΚΕΦ. για τα 25χρονα της (19/07/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -- Το ΧΑΚ βραβεύει άριστους φοιτητές στον οικονομικό κλάδο (13/07/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Φορολογικά κίνητρα σε εταιρείες για εισαγωγή στο ΧΑΚ και δημιουργία σύντομα μίας νέας αγοράς για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Θετική προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών για το ρόλο που διαδραματίζει το Χρηματιστήριο στην Οικονομία του τόπου (25/06/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Συντονισμός αναπτυξιακών φορέων για την εταιρική – οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων-- Υποβάλλονται εισηγήσεις στην Κυβέρνηση για την οικονομική ανάπτυξη (19/05/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Υπόμνημα ΧΑΚ στον Πρόεδρο Δημοκρατίας για αξιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς • Το ΧΑΚ θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα οποιουδήποτε νέου επενδυτικού πλαισίου για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία (12/03/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων συντονίζουν τις δράσεις τους Στο στόχαστρο επενδύσεις από το εξωτερικό μέσω ΧΑΚ (05/03/2021)
ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΥΠΟΥ--Πρωτοβουλία ΧΑΚ για συντονισμό των αναπτυξιακών φορέων για προσέλκυση επενδύσεων" (10/02/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ βραβεύει άριστους φοιτητές σε οικονομικά θέματα (24/11/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Αυξημένο ενδιαφέρον για τη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ- Πολλά τα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες (09/11/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --- Εποικοδομητική συνάντηση του Χρηματιστηρίου με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΧΑΚ - 3/9/2020) (03/11/2020)
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα.
Δεν υπάρχουν Εγκύκλιοι ΧΑΚ για σήμερα.
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
25/11/2022 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 0,00 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 0,00 €  
Αρ. Συν/γών : 0  
0 Ανοδικά 0 Αμετάβλ.
0 Καθοδικά 64 Αδιαπρ.
Δείκτης Τιμή Μεταβ.
Ν.Ε.Α. ΧΑΚ 1.297,75 0,00%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΚ 1.181,23 0,00%