21/6/2024 5:20:00 μμ ΚΡΝΤΟ €0,100 res 0,00%KTAO1 100,000 res 0,00%ΑΕΟΝ €1,000 res 0,00%ΑΛΤΡ €0,930 res 0,00%ΑΜΔΑΚ €1,000 res 0,00%ΑΜΠΛΟΥΣ €1,000 res 0,00%ΑΝΑΣΤ €0,200 res 0,00%ΑΣΠΛ1 €1630,000 res 0,00%ΑΣΤ26Δ 100,000 res 0,00%ΑΣΤ26Ε 100,000 res 0,00%ΑΣΤ27Δ 100,000 res 0,00%ΑΣΤ27Ε 100,000 res 0,00%ΒΑΣΙΛ €0,330 res 0,00%ΒΙΤΑΦ €1,180 res 0,00%ΒΙΤΑΦΟ 100,000 res 0,00%ΒΛΟΑΚ €13,010 res 0,00%ΓΓΚ €1,090 res 0,00%ΓΙΩΤ €0,520 res 0,00%ΓΚΑΖ €0,015 res 0,00%ΓΟΥΕΛΘ €0,420 res -4,55%ΓΟΥΚ €1,120 res 0,00%ΕΚΟΝ €0,900 res 0,00%ΕΛΣΙ 100,000 res 0,00%ΕΟΜΠΡ €4,000 res 0,00%ΕΠΙΕΝ €4,000 res 0,00%ΕΦΑ €3,000 res 0,00%ΕΧΜΙ €5,000 res 0,00%ΙΔΝΑ €27,000 res 0,00%ΙΔΝΑΟ28 100,000 res 0,00%ΙΤΤΛ €0,750 res 0,00%ΚΒΔ €2,520 res 0,00%ΚΙΝΓΣ €3,360 res 0,00%ΚΟΝΤ €0,374 res 0,00%ΚΟΥΙΜ €1,160 res 0,00%ΚΟΥΤΑΡΗ €0,290 res 0,00%ΚΩΑΜ €18,900 res 0,00%ΛΑΓΛΦ €27,000 res 0,00%ΛΑΥ €250,000 res 0,00%ΜΕΝΤΡΝ €0,100 res 0,00%ΜΕΝΤΣ €1,360 res 0,00%ΜΕΤΤΜ €1,930 res 0,00%ΜΕΧΟΣΠ €3,220 res 0,00%ΜΗΡ €3,080 res 0,00%ΝΤΚ €15,000 res 0,00%ΟΡΑΤ €9,250 res 0,00%ΟΡΚΑ €11,900 res 0,00%ΠΕΝΓΚΟΥ €1,150 res 0,00%ΠΛΑΤΑ €0,010 res 0,00%ΠΡΟΣΠΕΡ €3,740 res 0,00%ΡΕΠΧ €11,300 res 0,00%ΡΗΣB €0,330 res 0,00%ΡΝΣ €0,660 res 0,00%ΡΟΦΟΛ €35,000 res 0,00%ΣΝΠΜ €0,060 res 0,00%ΣΟΛINTOYΣ €30,000 res 0,00%ΣΣΧ28 100,000 res 0,00%ΣΤΟΝΕ €2,140 res 0,00%ΥΟΝΤΑ €0,720 res 0,00%ΦΡΕΝΚΟ €0,010 res 0,00%ΦΡΟΝ3 €1,000 res 0,00%ΦΣΕΕ €19,000 res 0,00%ΧΑΤΖΙ €18,300 res 0,00%ΧΕΝΑΝ €1,000 res 0,00%

NEA ΑΓΟΡΑ

NEA ΑΓΟΡΑ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.

 

   
    


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Ενημερωτική ημερίδα- Η εισαγωγή στο ΧΑΚ ως μέσο άντλησης κεφαλαίων (14/03/2024) (14/03/2024)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Επιτυχής διαδικασία εισαγωγής αξιών 20 εταιρειών στη ΝΕΑ από Σύμβουλο Εισαγωγής Capital Markets Experts A.E.-- (14/03/2024)
Δελτίο Τύπου του ΧΑΚ με θέμα: «Πρώτη (1η) εισαγωγή Πράσινων Ομολόγων (Green Bonds) του ΧΑΚ από την Εταιρεία S.S.H. Solar Finance Plc (ΝΕΑ Αγορά)» (14/03/2024)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --Συμμετοχή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στην Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων για την παροχή Ενοποιημένης Ηλεκτρονικής Χρηματιστηριακής Πληροφόρησης (Consolidated Tape) (23/02/2024)
Τους δύο κύριους άξονες για ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού στην Κύπρο που είναι η αποκρατικοποίηση του Χρηματιστήριου μέσω της προσέλκυσης εγνωσμένης αξίας χρηματιστηρίου του εξωτερικού, ως μεγαλομετόχου, αλλά και η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες για να εισαχθούν στο ΧΑΚ και σε επενδυτές για να επενδύουν, τονίζει σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) Μαρίνος Χριστοδουλίδης. (21/01/2024)
Πρόσφατη Συνέντευξη του Προέδρου του Συμβουλίου του ΧΑΚ κ. Μαρίνου Χριστοδουλίδη - Marinos Christodoulides -στην εκπομπή ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ του ΡΙΚ_CyBC στις 12 Ιανουαρίου 2024 η οποία αφορά στις Προοπτικές του ΧΑΚ το 2024 (12/01/2024) (12/01/2024)
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν Εγκύκλιοι ΧΑΚ για σήμερα.
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
21/6/2024 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 10.549,09 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 10.549,09 €  
Αρ. Συν/γών : 18  
0 Ανοδικά 0 Αμετάβλ.
1 Καθοδικά 62 Αδιαπρ.
Δείκτης Τιμή Μεταβ.
Ν.Ε.Α. ΧΑΚ 1.474,89 -0,01%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΚ 1.444,79 -0,03%