30/10/2020 5:20:00 μμΑΕΟΝ €1,000 res 0,00%ΑΚΙ4 101,309 res 0,00%ΑΛΛΙ 100,000 res 0,00%ΑΜΠΛΟΥΣ €1,000 res 0,00%ΑΝΑΣΤ €0,200 res 0,00%ΑΠΔΟΛ 100,000 res 0,00%ΑΡΒΑΝ €1,000 res 0,00%ΑΣΠΛ1 €1634,000 res 0,00%ΒΙΤΑΦ €1,200 res 0,00%ΒΙΤΑΦΟ 100,000 res 0,00%ΒΟΠΕ €16,600 res 0,00%ΒΣΡΕ €1,000 res 0,00%ΓΒΙΦΓ 65,000 res 0,00%ΓΓΚ €1,090 res 0,00%ΓΙΟΥΛ 100,000 res 0,00%ΓΚΑΖ €0,009 res 0,00%ΓΟΥΚ €1,000 res 0,00%ΕΙΣΙΓ28 100,000 res 0,00%ΕΛΒΙ 100,000 res 0,00%ΕΛΣΙ 100,000 res 0,00%ΕΟΜΠΡ €4,000 res 0,00%ΕΠΙΕΝ €4,000 res 0,00%ΕΠΠΙΣ €1,000 res 0,00%ΕΧΜΙ €5,150 res 0,00%ΗΠ 80,000 res 0,00%ΗΣ 103,220 res 0,00%ΙΝΖΗΣ 100,000 res 0,00%ΙΝΛΙ €2,500 res 0,00%ΙΝΤΡΑ €3100,000 res 0,00%ΙΤΤΛ €0,750 res 0,00%ΚΒΔ €2,520 res 0,00%ΚΕΡΒ €0,186 res 0,00%ΚΙΝΓΣ €3,360 res 0,00%ΚΟΥΙΜ €1,000 res 0,00%ΚΟΥΤΑΡΗ €0,390 res 0,00%ΚΩΑΜ €18,900 res 0,00%ΛΑΓΛΦ €27,000 res 0,00%ΛΑΥ €250,000 res 0,00%ΛΙΜΝΗ €0,980 res 0,00%ΜΕΡΕ 100,100 res 0,00%ΜΕΤΡΑΝΚ €1,000 res 0,00%ΜΗΡ €3,080 res 0,00%ΜΠΛΟΥ10 100,000 res 0,00%ΝΕΤΙΝ €1,240 res 0,00%ΟΡΚΑ €11,900 res 0,00%ΠΑΚΣ GBP1,000 res 0,00%ΠΚΣΓ €1,200 res 0,00%ΠΛΑΤΑ €0,010 res 0,00%ΠΩΕ 100,000 res 0,00%ΡΟΕΝ €3,920 res 0,00%ΡΟΕΝΟ 105,000 res 0,00%ΡΟΦΟΛ €7,000 res 0,00%ΣΑΙΝΤ 100,000 res 0,00%ΣΕΕ 30,000 res 0,00%ΣΝΠΜ €0,010 res 0,00%ΣΟΛINTOYΣ €30,000 res 0,00%ΣΟΥΑΝ 103,220 res 0,00%ΣΤΟΝΕ €2,140 res 0,00%ΣΤΣΙ €0,011 res 0,00%ΤΖ GBP1,400 res 0,00%ΤΖ20 100,000 res 0,00%ΤΖ21 100,000 res 0,00%ΤΖ25 100,000 res 0,00%ΤΖΒ 100,000 res 0,00%ΤΖΚ21 100,000 res 0,00%ΤΟΡΙΑ €2,000 res 0,00%ΦΑΙΔ €1,000 res 0,00%ΦΣΕΕ €5,150 res 0,00%ΧΑΤΖΙ €18,100 res 0,00%ΧΒΣΝ €0,630 res 0,00%

NEA ΑΓΟΡΑ

NEA ΑΓΟΡΑ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.

 

   
    


Δεν υπάρχουν σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις.
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα.
Δεν υπάρχουν Εγκύκλιοι ΧΑΚ για σήμερα.
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
30/10/2020 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 0,00 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 0,00 €  
Αρ. Συν/γών : 0  
0 Ανοδικά 0 Αμετάβλ.
0 Καθοδικά 70 Αδιαπρ.
Δείκτης Τιμή Μεταβ.
Ν.Ε.Α. ΧΑΚ 1.247,91 0,00%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΚ 929,04 0,00%