Νέα ΧΑΚ

11 Αυγούστου 2021
Μερίδια Αγοράς Μελών για τον Ιούλιο του 2021
Μερίδια Αγοράς Μελών για τον Ιούλιο του 2021

11 Αυγούστου 2021
Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Εισηγμένων Εκδοτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά για το έτος που έληξε 31/12/2020
Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Εισηγμένων Εκδοτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά για το έτος που έληξε 31/12/2020

11 Αυγούστου 2021
Μέτρα ασφαλείας για προσέλευση στο ΧΑΚ
Μέτρα ασφαλείας για προσέλευση στο ΧΑΚ

11 Αυγούστου 2021
Συλλογή και επικαιροποίηση στοιχείων Μερίδων /Shareholder Rights Directive ΙΙ (SRD II)
Συλλογή και επικαιροποίηση στοιχείων Μερίδων /Shareholder Rights Directive ΙΙ (SRD II)

25 Μαΐου 2021
Συνέντευξη του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Μαρίνου Χριστοδουλίδη για το στρατηγικό σχεδιασμό
Αποκαλυπτική συνέντευξη του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Μαρίνου Χριστοδουλίδη για το στρατηγικό σχεδιασμό

27 Απριλίου 2021
Ωράριο εξυπηρέτησης του χώρου υποδοχής των γραφείων του Χρηματιστηρίου (Reception) για τους μήνες Μάιο - Αύγουστο 2021
Ωράριο εξυπηρέτησης του χώρου υποδοχής των γραφείων του Χρηματιστηρίου (Reception) για τους μήνες Μάιο - Αύγουστο 2021