Νέα ΧΑΚ

04 Ιανουαρίου 2021
Μερίδια Αγοράς Μελών για τον Δεκέμβριο του 2020
Μερίδια Αγοράς Μελών για τον Δεκέμβριο του 2020

14 Δεκεμβρίου 2020
Συντελεστήs στάθμισης (Capping Factor) στο Δείκτη FTSE/CySE20
Συντελεστήs στάθμισης (Capping Factor) στο Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 14/12/2020)

14 Δεκεμβρίου 2020
Διαφοροποίηση στους Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factor) μετοχών που συμμετέχουν στους Δείκτες ΧΑΚ
Διαφοροποίηση στους Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factor) μετοχών που συμμετέχουν στους Δείκτες ΧΑΚ

14 Δεκεμβρίου 2020
Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2021, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης, για το έτος που έληξε στις 31/12/2019, καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020

02 Δεκεμβρίου 2020
Αναθεώρηση Περιφερειακού Δείκτη Συνεργασίας FTSE MED (ΧΑΚ - 2/12/2020)
Αναθεώρηση Περιφερειακού Δείκτη Συνεργασίας FTSE MED (ΧΑΚ - 2/12/2020)