ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 4.178.269,72 €
Ομόλογα : 13,72 €
Σύνολο : 4.178.283,44 €
Αρ. Συν/γών : 127
8 Ανοδικά
3 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
48 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
66 Αδιαπρ.

*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση