ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 257.131,25 €
Ομόλογα : 67,71 €
Σύνολο : 257.198,96 €
Αρ. Συν/γών : 51
7 Ανοδικά
2 Καθοδικά
5 Αμετάβλ.
47 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
62 Αδιαπρ.

*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση