ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 919.346,22 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 919.346,22 €
Αρ. Συν/γών : 218
7 Ανοδικά
8 Καθοδικά
4 Αμετάβλ.
33 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 17.881,74 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 17.881,74 €
Αρ. Συν/γών : 18
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
60 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση