ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 488.006,11 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 488.006,11 €
Αρ. Συν/γών : 193
5 Ανοδικά
6 Καθοδικά
4 Αμετάβλ.
36 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 10.549,09 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 10.549,09 €
Αρ. Συν/γών : 18
0 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
62 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση