ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 156.678,09 €
Ομόλογα : 40,26 €
Σύνολο : 156.718,35 €
Αρ. Συν/γών : 97
8 Ανοδικά
2 Καθοδικά
3 Αμετάβλ.
46 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 4.643,60 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 4.643,60 €
Αρ. Συν/γών : 2
1 Ανοδικά
1 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
62 Αδιαπρ.

*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση