ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 43.740,85 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 43.740,85 €
Αρ. Συν/γών : 25
3 Ανοδικά
1 Καθοδικά
3 Αμετάβλ.
50 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 2.600,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 2.600,00 €
Αρ. Συν/γών : 1
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
1 Αμετάβλ.
65 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση