ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 237.683,90 €
Ομόλογα : 5.581,08 €
Σύνολο : 243.264,98 €
Αρ. Συν/γών : 106
5 Ανοδικά
10 Καθοδικά
3 Αμετάβλ.
35 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
65 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση