ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 138.296,95 €
Ομόλογα : 5.203,80 €
Σύνολο : 143.500,75 €
Αρ. Συν/γών : 102
5 Ανοδικά
8 Καθοδικά
3 Αμετάβλ.
45 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
65 Αδιαπρ.

*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση