ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 154.211,24 €
Ομόλογα : 5.160,00 €
Σύνολο : 159.371,24 €
Αρ. Συν/γών : 124
5 Ανοδικά
7 Καθοδικά
5 Αμετάβλ.
45 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 7.086,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 7.086,00 €
Αρ. Συν/γών : 3
1 Ανοδικά
0 Καθοδικά
2 Αμετάβλ.
63 Αδιαπρ.

*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση