ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 350.985,01 €
Ομόλογα : 739,00 €
Σύνολο : 351.724,01 €
Αρ. Συν/γών : 270
6 Ανοδικά
5 Καθοδικά
3 Αμετάβλ.
42 Αδιαπρ.
ΔΕΙΚΤΗΣ Ν.Ε.Α. ΧΑΚ
Πατήστε εδώ για είσοδο στην Ν.Ε.Α Αγορά
Όγκος και Κίνηση
Μετοχές : 0,00 €
Ομόλογα : 0,00 €
Σύνολο : 0,00 €
Αρ. Συν/γών : 0
0 Ανοδικά
0 Καθοδικά
0 Αμετάβλ.
64 Αδιαπρ.

*
*
*
*


*

*

*

* Πληρωμένη Διαφήμιση