15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΔΗΕΠ €0,348 res 7,41%ΕΛΗΤ €0,530 res -2,93%ΛΟΤΖ €1,030 res 0,00%ΛΟΥΗ €0,070 res -0,71%ΤΡΚΗ €0,472 res 0,75%ΤΣΟΚ €0,083 res 0,61%ΚΕΤΣ €0,300 res 0,00%ΚΚΟΜ €0,178 res 2,30%ΛΙΝΑ €0,830 res 1,22%ΣΙΤΟ €0,038 res 18,75%ΤΣΙΒ €1,810 res 0,56%ΕΤΜΑ2 49,000 res 2,08%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΧΑΚ (ΧΑΚ - 14/9/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Αυξημένο ενδιαφέρον για τη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ- Πολλά τα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες-- (ΧΑΚ - 11/9/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --- Εποικοδομητική συνάντηση του Χρηματιστηρίου με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΧΑΚ - 3/9/2020)
Διοργάνωση Σεμιναρίου και Προφορικής Εξέτασης για Υπεύθυνους Εκκαθάρισης χρηματιστηριακώνσυναλλαγών / Πιστοποιημένους Εκκαθαριστές (ΧΑΚ - 28/8/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Σημαντικές επαφές για συνεργασία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με το Χρηματιστήριο της Ελβετίας (ΧΑΚ - 26/8/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ εισάγει τη μέθοδο Τιμολόγησης Καθαρής Τιμής "Clean Price" στη Διαπραγμάτευση Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος στην Αγορά Ομολόγων (ΧΑΚ - 6/8/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --Το ΧΑΚ μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων -- (ΧΑΚ - 31/7/2020)
Μερίδια Αγοράς Μελών ΧΑΚ Ιουνίου (ΧΑΚ - 27/7/2020)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (Ρυθμιζόμενη Αγορά) (ΧΑΚ - 27/7/2020)
Αναθεώρηση Περιφερειακού Δείκτη Συνεργασίας FTSE MED (ΧΑΚ - 16/6/2020)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 19/5/2020)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών ΧΑΚ (ΧΑΚ - 19/5/2020)
Η αξιοποίηση του Χρηματιστηριακού Θεσμού μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας (ΧΑΚ - 8/5/2020)
Ο ρόλος του ΧΑΚ στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στην ανάπτυξη των Κυπριακών επιχειρήσεων-Του Νίκου Τρυπάτσα, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΧΑΚ- (ΧΑΚ - 23/4/2020)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ (SOL GMM Balanced Fund - 27/10/2020)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ (Hellas-Cyprus Recovery Fund - 27/10/2020)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ (GMM Funds - 27/10/2020)
Δημοσιοποίση Συναλλαγών (ΑΓΡΟ - 27/10/2020)
Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
27/10/2020 4:55:37 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 42.456,39 €  
Ομόλογα : 147,00 €  
Σύνολο : 42.603,39 €  
Αρ. Συν/γών : 70  
7 Ανοδικά 2 Αμετάβλ.
2 Καθοδικά 55 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
43,45
0,98%
26,47
0,84%
710,50
0,48%
592,24
1,01%
728,71
6,41%
25,75
0,98%
188,62
-1,02%
FTSE/Med(21/10/2020)
3.840,34
-0,44%