15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΕΛΗΤ €0,760 res 0,00%ΛΟΤΖ €1,400 res -1,41%ΤΡΚΗ €1,000 res 0,00%ΑΤΑΣ €1,400 res 2,94%ΓΟΥΛ €0,070 res 16,67%ΚΕΟ €1,330 res 5,56%ΚΕΤΣ €0,478 res 0,00%ΚΛΑΡ €0,015 res 0,00%ΛΙΝΑ €1,040 res 0,00%ΜΙΝΕ €0,020 res 8,33%ΣΙΤΟ €0,140 res 0,00%ΣΤΣΔ €0,170 res 8,28%ΤΣΙΒ €2,360 res -0,84%ΦΡΟΥ €0,280 res 0,00%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Υπόμνημα ΧΑΚ στον Πρόεδρο Δημοκρατίας για αξιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς • Το ΧΑΚ θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα οποιουδήποτε νέου επενδυτικού πλαισίου για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία (12/03/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων συντονίζουν τις δράσεις τους Στο στόχαστρο επενδύσεις από το εξωτερικό μέσω ΧΑΚ (05/03/2021)
ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΥΠΟΥ--Πρωτοβουλία ΧΑΚ για συντονισμό των αναπτυξιακών φορέων για προσέλκυση επενδύσεων" (10/02/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ βραβεύει άριστους φοιτητές σε οικονομικά θέματα (24/11/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Αυξημένο ενδιαφέρον για τη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ- Πολλά τα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες (09/11/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --- Εποικοδομητική συνάντηση του Χρηματιστηρίου με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΧΑΚ - 3/9/2020) (03/11/2020)
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...
--ΠΡΟΣ Μέλη/Θεματοφύλακες /Γενικοί Χειριστές ΧΑΚ/Εισηγμένες εταιρείες / Συμβούλους Εισαγωγής Νέα Αγορά--Αναστολή διαπραγμάτευσης εισηγμένων τίτλων και εκτέλεση εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγών βάσει του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή OTC συναλλαγών (ΧΑΚ - 13/4/2021)
--ΠΡΟΣ --Μέλη / Θεματοφύλακες / Εισηγμένες εταιρείες & Συμβούλους Εισαγωγής--Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ (ΧΑΚ - 30/3/2021)
--ΠΡΟΣ Μέλη--Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ) (ΧΑΚ - 30/3/2021)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση/ Σεμινάριο με θέμα “Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ 22 Απριλίου 2021 (ΧΑΚ - 26/3/2021)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--Πρότυπα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ami-Seco) - για την Εναρμόνιση Διαδικασιών για Εταιρικές Δραστηριότητες Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου (ΚΑΜ) και για Διαδικασίες Τιμολόγησης (ΧΑΚ - 23/2/2021)
Εγκύκλιοι ΧΑΚ

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
20/4/2021 1:29:41 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 52.537,99 €  
Ομόλογα : 0,00 €  
Σύνολο : 52.537,99 €  
Αρ. Συν/γών : 51  
5 Ανοδικά 7 Αμετάβλ.
2 Καθοδικά 46 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
62,71
0,11%
40,14
-0,17%
889,09
0,62%
745,06
0,00%
812,74
0,00%
37,42
0,11%
421,15
-0,51%
FTSE/Med(19/4/2021)
4.974,99
-0,04%