4/12/2020 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,386 res -1,53%ΕΛΗΤ €0,700 res -0,28%ΛΕΠΕ €0,008 res -15,79%ΛΟΤΖ €1,360 res 7,09%ΛΟΥΗ €0,089 res 0,00%ΤΡΚΗ €0,655 res 1,39%ΤΣΟΚ €0,126 res 8,62%ΑΤΑΣ €1,300 res 0,00%ΚΕΟ €1,250 res 0,00%ΚΕΤΣ €0,338 res 0,00%ΚΚΟΜ €0,180 res 3,45%ΚΛΑΡ €0,020 res -4,76%ΛΙΝΑ €0,990 res -0,50%ΛΟΞΕ €0,500 res -7,41%ΣΙΤΟ €0,095 res -1,55%ΤΣΙΒ €2,160 res 0,00%ΦΡΟΥ €0,298 res 2,76%ΕΤΜΑ2 47,000 res 6,82%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ βραβεύει άριστους φοιτητές σε οικονομικά θέματα (ΧΑΚ - 24/11/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ--Ενημέρωση για νέο Δικτυακό Εξοπλισμό Μελών ΧΑΚ, ρυθμίσεις, τέλη, κ.α (ΧΑΚ - 24/11/2020)
-ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση/ Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ" - 10 Δεκεμβρίου 2020 (ΧΑΚ - 19/11/2020)
Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς (ΧΑΚ - 13/11/2020)
--ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΧΑΚ (ΧΑΚ - 14/9/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Αυξημένο ενδιαφέρον για τη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ- Πολλά τα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες-- (ΧΑΚ - 11/9/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --- Εποικοδομητική συνάντηση του Χρηματιστηρίου με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΧΑΚ - 3/9/2020)
Διοργάνωση Σεμιναρίου και Προφορικής Εξέτασης για Υπεύθυνους Εκκαθάρισης χρηματιστηριακώνσυναλλαγών / Πιστοποιημένους Εκκαθαριστές (ΧΑΚ - 28/8/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Σημαντικές επαφές για συνεργασία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με το Χρηματιστήριο της Ελβετίας (ΧΑΚ - 26/8/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ--Το ΧΑΚ εισάγει τη μέθοδο Τιμολόγησης Καθαρής Τιμής "Clean Price" στη Διαπραγμάτευση Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος στην Αγορά Ομολόγων (ΧΑΚ - 6/8/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ --Το ΧΑΚ μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων -- (ΧΑΚ - 31/7/2020)
Μερίδια Αγοράς Μελών ΧΑΚ Ιουνίου (ΧΑΚ - 27/7/2020)
Μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (Ρυθμιζόμενη Αγορά) (ΧΑΚ - 27/7/2020)
Αναθεώρηση Περιφερειακού Δείκτη Συνεργασίας FTSE MED (ΧΑΚ - 16/6/2020)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση του Δείκτη FTSE/CySE20 (ΧΑΚ - 19/5/2020)
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών ΧΑΚ (ΧΑΚ - 19/5/2020)
Η αξιοποίηση του Χρηματιστηριακού Θεσμού μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας (ΧΑΚ - 8/5/2020)
Ο ρόλος του ΧΑΚ στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στην ανάπτυξη των Κυπριακών επιχειρήσεων-Του Νίκου Τρυπάτσα, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΧΑΚ- (ΧΑΚ - 23/4/2020)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ (SOL GMM Balanced Fund - 03/12/2020)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ (Hellas-Cyprus Recovery Fund - 03/12/2020)
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ (GMM Funds - 03/12/2020)
MPT ANNOUNCEMENT (ΜΑΠΑ - 03/12/2020)
Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
4/12/2020 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 154.211,24 €  
Ομόλογα : 5.160,00 €  
Σύνολο : 159.371,24 €  
Αρ. Συν/γών : 124  
5 Ανοδικά 5 Αμετάβλ.
7 Καθοδικά 45 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
53,13
0,74%
34,15
1,10%
794,44
-0,16%
742,96
0,98%
798,73
-1,35%
31,56
0,80%
355,89
5,56%
FTSE/Med(3/12/2020)
4.260,36
0,75%