27/1/2021 5:20:00 μμΔΗΕΠ €0,398 res 0,51%ΕΛΗΤ €0,686 res -6,79%ΛΟΤΖ €1,340 res -1,47%ΛΟΥΗ €0,109 res 9,00%ΤΡΚΗ €0,701 res -5,27%ΤΣΟΚ €0,102 res -2,86%ΑΤΑΣ €1,350 res -2,17%ΚΕΟ €1,280 res 0,00%ΚΕΤΣ €0,372 res -2,11%ΚΟΣΑ €0,045 res -10,00%ΚΩΝΣ €0,081 res -10,00%ΛΙΝΑ €0,995 res -0,50%ΜΙΝΕ €0,051 res -0,97%ΠΑΝΔ €0,047 res -6,93%ΣΙΤΟ €0,107 res 0,00%ΣΛΕΠ €0,003 res 20,00%ΤΣΙΒ €2,180 res 0,00%ΧΑΣΕ €0,002 res 0,00%ΕΤΜΑ2 53,000 res 5,98%

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 


 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Περισσότερες...
Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του ΧΑΚ για σήμερα. Περισσότερες...

Όγκος και Κίνηση
Τελευταία Ενημέρωση
27/1/2021 5:20:00 μμ
Όγκος Συν/γών
Μετοχές : 126.043,75 €  
Ομόλογα : 265,00 €  
Σύνολο : 126.308,75 €  
Αρ. Συν/γών : 228  
3 Ανοδικά 4 Αμετάβλ.
11 Καθοδικά 43 Αδιαπρ.
  Δείκτης Τιμή Μεταβ.
55,04
-2,15%
35,00
-3,29%
823,53
-0,78%
693,95
-1,76%
843,41
0,44%
32,63
-2,19%
323,13
-6,27%
FTSE/Med(26/1/2021)
4.619,01
-0,50%