Προσχέδιο τροποποίησης της Κανονιστικής Απόφασης για τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Προσχέδιο τροποποίησης της Κανονιστικής Απόφασης για τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου