Τροποποίηση των Άρθρων 137 και 157 του Νόμου του ΧΑΚ - Ιούλιος 2012 (12/07/2012)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Τροποποίηση των Άρθρων 137 και 157 του Νόμου του ΧΑΚ - Ιούλιος 2012 (12/07/2012)